Reklama

Koronawirusy o niskiej i wysokiej patogenności, zakażające człowieka

Low and highly pathogenic coronaviruses infecting humans

Barbara Zawilińska, Sława Szostek

Zakład Wirusologii, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
w Krakowie

Barbara Zawilińska
Zakład Wirusologii,
Katedra Mikrobiologii,
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum,
ul. Czysta 18, 31-121 Kraków,
Tel.: 12 634 54 00

Wpłynęło: 22.02.2020 \ Zaakceptowano: 23.03.2020 \ Opublikowano on-line: 23.03.2020

Cytowanie / Citation

Zawilińska B, Szostek S. Koronawirusy o niskiej i wysokiej patogenności, zakażające człowieka.
Zakażenia XXI wieku 2020;3(1):7-16
doi: 10.31350/zakazenia/2020/1/Z2020006

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W pracy przedstawiono charakterystykę siedmiu ludzkich koronawirusów. Cztery z nich, o niskiej patogenności, tj. HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, odpowiadają za sezonowe, zwykle łagodnie przebiegające zakażenia dróg oddechowych. Wiek XXI zaskoczył nas nagłym pojawieniem się trzech kolejnych koronawirusów, tym razem wysoce patogennych: SARS-CoV, MERS-CoV a ostatnio SARS-CoV-2, odpowiedzialnych za ciężkie zakażenia dolnych dróg oddechowych. Pierwotnym rezerwuarem tych koronawirusów są nietoperze, natomiast na skutek zmian genetycznych i przełamania barier gatunkowych doszło do ich pełnej adaptacji do organizmu człowieka. Ze względu na brak możliwości leczenia przeciwwirusowego i skutecznej immunoprofilaktyki każde pojawienie się nowego koronawirusa stanowiło ogólnoświatowe zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Ostatni z nich, SARS-CoV-2, pojawił się w Chinach pod koniec 2019 roku i w ciągu niespełna trzech miesięcy opanował aż 138 krajów na całym świecie, powodując ponad 145 tysięcy zachorowań i ponad 5000 przypadków śmiertelnych. Mimo zastosowania rygorystycznych środków zapobiegawczych pandemia w dalszym ciągu się rozszerza. W pracy porównano cechy charakterystyczne dla niepandemicznych i pandemicznych gatunków koronawirusów, uwzględniając ich epidemiologię i potencjał chorobotwórczy.

Słowa kluczowe: ludzkie koronawirusy, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, COVID-19

Abstract:
The paper presents the characteristics of seven human coronaviruses. Four of them, with low pathogenicity, i.e. HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 are responsible for seasonal, usually mild respiratory infections. The 21st century surprised us with the sudden appearance of three more coronaviruses, this time highly pathogenic: SARS-CoV, MERS-CoV and more recently SARS-CoV-2, responsible for severe lower respiratory tract infections. For all of them, bats are the primary reservoir, and due to genetic changes and overcoming species barriers, they have been fully adapted to humans. Each emergence of a new coronavirus, due to the lack of antiviral treatment and effective immunoprophylaxis, posed a global threat to health issue. The last one of them – SARS-CoV-2, which appeared in China at the end of 2019, in less than three months reached as many as 138 countries around the world, causing over 145 thousand cases and over 5000 deaths. Despite the application of strict preventive measures, the pandemic continues to expand. The characteristics of non-pandemic and pandemic coronavirus species have been compared, taking into account their epidemiology and pathogenic potential.

Key words: human coronaviruses, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, COVID-19

 1. Vijaykrishna D, Smith GJD, Zhang JX i wsp. Evolutionary insights into the ecology of coronaviruses. J Virol 2007;81(8):4012–4020. doi:  10.1128/JVI.02605-06
 2. Jackwood MW, Hall D, Handel A. Molecular evolution and emergence of avian gammacoronaviruses. Infect Genet Evol 2012;12(6):1305–1311. doi:  10.1016/j.meegid.2012.05.003
 3. Paim FC, Bowman AS, Miller L i wsp. Epidemiology of deltacoronaviruses (δ-CoV) and gammacoronaviruses (γ-CoV) in Wild Birds in the United States. Viruses 2019;11(10)pii:E897. doi:  10.3390/v11100897
 4. Zhang X, Deng T, Lu J i wsp. Molecular characterization of variant infectious bronchitis virus in China, 2019: Implications for control programmes. Transbound Emerg Dis 2020 Jan 13. doi:  10.1111/tbed.13477. [Epub ahead of print]
 5. Snijder EJ, Decroly E, Ziebuhr J. The nonstructural proteins directing coronavirus RNA synthesis and processing. Adv Virus Res 2016;96:59–126. doi:  10.1016/bs.aivir.2016.08.008
 6. Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. Methods Mol Biol 2015;1282:1–23. doi:  10.1007/978-1-4939-2438-7_1
 7. Chen Y, Liu Q, Guo D. Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol 2020;92(4):418–423. doi:  10.1002/jmv.25681
 8. Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS i wsp. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med 2003;348(20):1953–1966. doi:  10.1056/NEJMoa030781
 9. Tyrrell DAJ. Common colds and related diseases. Br Med Bull 1967;23(2):124–128. doi:  10.1093/oxfordjournals.bmb.a070531
 10. Bradburne AF, Bynoe ML, Tyrrell DA. Effects of a “new” human respiratory virus in volunteers. Br Med J 1967;3(5568):767–769. doi:  10.1136/bmj.3.5568.767
 11. van der Hoek L, Pyrc K, Jebbink MF i wsp. Identification of a new human coronavirus. Nat Med 2004;10(4):368–373. doi:  10.1038/nm1024
 12. Esper F, Weibel C, Ferguson D i wsp. Evidence of a novel human coronavirus that is associated with respiratory tract disease in infants and young children. J Inf Dis 2005;191(4):492–498.
 13. Woo PC, Lau SK, Chu CM i wsp. Characterization and complete genome sequence of a novel coronavirus, coronavirus HKU1, from patients with pneumonia. J Virol 2005;79(2):884–895. doi:  10.1128/JVI.79.2.884-895.2005
 14. Isaacs D, Flowers D, Clarke JR i wsp. Epidemiology of coronavirus respiratory infections. Arch Dis Child 1983;58:500–503.
 15. Macnaughton MR. Occurrence and frequency of coronavirus infections in humans as determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Infect Immun 1982;38(2):419–423.
 16. Gerna G, Cattaneo E, Cereda P, Revello MG. Seroepidemiologic study of human coronavirus OC43 infections in Italy. Boll Ist Sieroter Milan 1978;57(4):535–542.
 17. Abdul-Rasool S, Fielding BC. Understanding human coronavirus HCoV-NL63. Open Virol J 2010;4:76–84. doi:  10.2174/1874357901004010076.
 18. Sizun J, Yu MWN, Talbot PJ. Survival of human coronaviruses 229E and OC43 in suspension and after drying on surfaces: A possible source of hospital-acquired infections. J Hosp Infect 2000;6(1):55–60. doi:  10.1053/jhin.2000.0795
 19. Liao X, Hu Z, Liu W i wsp. New epidemiological and clinical signatures of 18 pathogens from respiratory tract infections based on a 5-year study. PLoS One 2015;10(9):e0138684. doi:  10.1371/journal.pone.0138684.
 20. Gaunt ER, Hardie A, Claas EC i wsp. Epidemiology and clinical presentations of the four human coronaviruses 229E, HKU1, NL63, and OC43 detected over 3 years using a novel multiplex real-time PCR method. J Clin Microbiol 2010;48(8):2940–2947. doi:  10.1128/JCM.00636–10.
 21. McIntosh K, Chao RK, Krause HE i wsp. Coronavirus infection in acute lower respiratory tract disease of infants. The Journal of Infectious Diseases 1974;130:502–507.
 22. Nicholson KG, Kent J, Hammersley V, Cancio E: Acute viral infections of upper respiratory tract in elderly people living in the community: comparative, prospective, population based study of disease burden. BMJ 1997;315(7115):1060–1064. doi:  10.1136/bmj.315.7115.1060
 23. Falsey AR, Walsh EE, Hayden FG. Rhinovirus and coronavirus infection-associated hospitalizations among older adults. J Infect Dis 2002;185(9):1338–1341. doi:  10.1086/339881
 24. van der Hoek L, Sure K, Ihorst G i wsp. Croup is associated with the novel coronavirus NL63. PLoS Med 2005;2(8):e240. doi:  10.1371/journal.pmed.0020240
 25. McIntosh K, Ellis EF, Hoffman LS i wsp. The association of viral and bacterial respiratory infections with exacerbations of wheezing in young asthmatic children. J Pediatr 1973;82(4):578–590.
 26. Risku M, Lappalainen S, Räsänen S, Vesikari T. Detection of human coronaviruses in children with acute gastroenteritis. J Clin Virol 2010;48(1):27–30. doi:  10.1016/j.jcv.2010.02.013.
 27. Jevšnik M, Steyer A, Zrim T i wsp. Detection of human coronaviruses in simultaneously collected stool samples and nasopharyngeal swabs from hospitalized children with acute gastroenteritis. Virol J 2013;10:46. doi:  10.1186/1743-422X-10-46.
 28. Nilsson A, Edner N, Albert J, Ternhag A. Fatal encephalitis associated with coronavirus OC43 in an immunocompromised child. Infect Dis (Lond) 2020 Feb;18:1–4. doi:  10.1080/23744235.2020.1729403. [Epub ahead of print]
 29. Booth CM, Matukas LM, Tomlinson GA i wsp. Clinical features and short-term outcomes of 144 patients with SARS in the greater Toronto area. JAMA 2003;289(21):2801–2809. doi:  10.1001/jama.289.21.JOC30885
 30. Tambyah PA. SARS: responding to an unknown virus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004;23:589–595.
 31. Gralinski LE, Bankhead A 3rd, Jeng S i wsp. Mechanisms of severe acute respiratory syndrome coronavirus-induced acute lung injury. MBio 2013;4(4)pii:e00271-13. doi:  10.1128/mBio.00271-13.
 32. Leung CW, Chiu WK. Clinical picture, diagnosis, treatment and outcome of severe acute respiratory syndrome (SARS) in children. Paediatr Respir Rev 2004;5(4):275–288.
 33. Hung I, Cheng V, Wu A i wsp. Viral Loads in Clinical Specimens and SARS Manifestations. Emerg Infect Dis 2004;10(9):1550–1557. doi:  10.3201/eid1009.040058
 34. Hui DSC, Chan MCH, Wu AK, Ng PC. Severe acute respiratory syndrome (SARS): epidemiology and clinical features. Postgrad Med J 2004;80:373–381. doi:  10.1136/pgmj.2004.020263.
 35. Khan G. A novel coronavirus capable of lethal human infections: an emerging picture. Virol J 2013;10:66. doi:  10.1186/1743–422X-10–66
 36. Chan JF, Lau SK, To KK i wsp. Middle East respiratory syndrome coronavirus: another zoonotic betacoronavirus causing SARS-like disease. Clin Microbiol Rev 2015;28(2):465–522. doi:  10.1128/CMR.00102-14
 37. Chang HJ. Estimation of basic reproduction number of the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS‑CoV) during the outbreak in South Korea, 2015. BioMed Eng OnLine 2017;16(1):79. doi:  10.1186/s12938–017–0370–7
 38. WHO MERS-CoV Global Summary and Assessment of Risk, July 2019 (WHO/MERS/RA/19.1). World Health Organization. Geneva Switzerland, 2019
 39. Memish ZA, Perlman S, Van Kerkhove MD, Zumla A. Middle East respiratory syndrome. Lancet 2020pii:S0140-6736(19)33221-0. doi:  10.1016/S0140-6736(19)33221-0 [Epub ahead of print]
 40. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet 2020;395(10223):470–473. doi:  10.1016/S0140-6736(20)30185-9
 41. Sun P, Lu X, Xu C i wsp. Understanding of COVID-19 based on current evidence. J Med Virol 2020 Feb 25. doi:  10.1002/jmv.25722 [Epub ahead of print]
 42. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH i wsp. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-6 2) compared to SARS-CoV-1. medRxiv 2020.03.09.20033217 doi:  10.1101/2020.03.09.20033217 [Epub ahead of print]
 43. Walls AC, Park YJ, Tortorici MA i wsp. Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Cell 2020 Mar 6. pii:S0092-8674(20)30262-2. doi:  10.1016/j.cell.2020.02.058 [Epub ahead of print]
 44. European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020. ECDC. Stockholm, 2020.
 45. World Health Organization (WHO). Report of the WHO–China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
 46. Huang C, Wang Y, Li X i wsp. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395(10223):497–506. doi:  10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
 47. Wang D, Hu B, Hu C i wsp. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020 Feb 7. doi:  10.1001/jama.2020.1585 [Epub ahead of print]
 48. Chen N, Zhou M, Dong X i wsp. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020;395(10223):507–513. doi:  10.1016/S0140–6736(20)30211–7
 49. Woelfel R, Corman VM, Guggemos W i wsp. Clinical presentation and virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associated transmission cluster. medRxiv 2020.03.05:20030502. doi:  10.1101/2020.03.05.20030502
 50. Adlhoch C, Baka A, Cenciarelli O i wsp. Zalecenia w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej dotyczące postępowania z osobami (w tym z pracownikami ochrony zdrowia), które miały kontakt z zakażonymi wirusem powodującym COVID-19. Med Prakt 2020;3:28–luty.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.

Reklama