Korzystne zmiany w Programie Szczepień Ochronnych w 2019 roku – priorytety dalszych koniecznych zmian

Mandatory immunization program for 2019 – beneficial changes – priorities for further change

Ewa Bernatowska¹, Teresa Jackowska²

1 Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Ewa Bernatowska
Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel.: 22 815 18 75,
Fax: 22 815 18 39

Wpłynęło: 05.02.2019
Zaakceptowano: 01.03.2019
Opublikowano on-line: 15.03.2019

Cytowanie / Citation

Bernatowska E, Jackowska T. Korzystne zmiany w Programie Szczepień Ochronnych w 2019 roku – priorytety dalszych koniecznych zmian.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):47–50
doi: 10.31350/zakazenia/2019/1/Z2019005

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Aby zwiększyć odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko gruźlicy, Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2019 r. daje możliwość zaszczepienia noworodka szczepionką BCG w dowolnym momencie przed opuszczeniem przez dziecko oddziału noworodkowego. Drugą istotną zmianą jest ponowne włączenie do grupy ryzyka wszystkich noworodków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, co zapewnia lepszą ochronę przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP). Zmiany w obowiązkowym PSO są ściśle związane z sytuacją epidemiczną, wynikają z aktualnych zagrożeń chorobami zakaźnymi w kraju. W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na odrę w regionie europejskim, również w Polsce, podanie drugiej dawki MMR przesunięto z dziesiątego na szósty rok życia. Wprowadzenie szczepionek skojarzonych to obecnie najpilniejsza zmiana w obowiązkowym PSO. Inne zmiany rekomendowane przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia dotyczą kontynuacji u dzieci w wieku od sześciu do 19 lat, zaliczanych do grup ryzyka, z obniżoną odpornością, szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką PCV13, która zapewnia wysoką immunogenność i najszerszą ochronę, oraz szczepienie przeciwko grypie dzieci do piątego roku życia z wszystkich grup ryzyka.

Słowa kluczowe: grupy ryzyka, inwazyjna choroba pneumokokowa, szczepienie MMR

Abstract:
BCG vaccination shortly after birth before leaving neonatal unit is on the vaccination schedules for 2019. Moreover, all premature infants, born before pregnancy week 37 are reclassified again to the high-risk group of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) and are subjected to the mandatory immunization program in 2019. The National Immunization Program has been changed in the face of the threats of infectious diseases. Measles can obtain record-high incidence in Europe, also in Poland, since 2019. From the beginning of 2019, the second dose of MMR vaccine is scheduled for children 6 years old. Urgent priorities for further change are the mandatory combination vaccines in children up to 2 years of age. The Paediatric Group of Experts of the Immunization Program recommends mandatory vaccinations with PCV13 vaccine in immunocompromised children at risk of PID of 6 to 19 years of age and vaccinations against influenza in all children at risk up to 5 years of age.

Key words: risk group, invasive pneumococcal diseases, MMR vaccination

 1. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
 2. Criteria for discontinuation of vaccination programmes using Bacille Calmette-Guerin (BCG) in countries with a low prevalence of tuberculosis. Statement of the International Union Against Tuberculosis. Tuber Lung Dis 1994;75(3):179—180. doi:  10.1016/0962-8479(94)90003-5
 3. http://koroun.edu.pl/pdf/ICHP1203.pdf
 4. Goedicke-Fritz S, Härtel C, Krasteva-Christ G i wsp. Preterm birth affected the risk of developing immune-mediated diseases. Frontiers in Immunology 2017;8:1266. doi:  10.3389/fimmu.2017.01266
 5. Modi BP, Teves ME, Pearson LNi wsp. Mutations in fetal genes involved in innate immunity and host defense against microbes increase risk of preterm premature rupture of membranes (PPROM). Mol Genet Genomic Med. 2017;5(6):720–729. doi:  10.1002/mgg3.330
 6. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/measles-cases-hit-record-high-in-the-european-region
 7. Wprowadzenie szczepionek wysoko skojarzonych 5- lub 6-walentnych, lub DTaP do obowiązkowego PSO. Analiza Przypadków Pediatrycznych 2018;2:8–11.
 8. Jackowska T. Stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii dotyczące zmian w Programie Szczepień Ochronnych w 2019. Analiza Przypadków Pediatrycznych 2018;2:8–11.
 9. Edwards KM, Decker MD. Pertussis vaccines. Vaccines. Plotkin S,  Saunders. Elsevier 2018, pp. 711–761.
 10. Pertussis vaccines. WHO position paper. September 2015. Wkly Epidemiol Rec 2015;90(35):433–458.
 11. Zhang L, Prietsch S, Axelsson I, Halperin SA. Acellular vaccines for preventing whooping cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2014;(9):CD001478. doi:  10.1002/14651858.CD001478.pub6
 12. Carlsson R, Trollfors B. Control of pertussis–lessons learnt from a 10-year surveillance programme in Sweden. Vaccine. 2009;27(42):5709–5718. doi:  10.1016/j.vaccine.2009.07.092
 13. Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MD i wsp. Pneumococcal infections. American Academy of Pediatrics 2018. Wyd. 31;639–651.
 14. Kobayashi M, Bennett NM, Gierke R i wsp. Intervals Between PCV13 and PPSV23 Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(34):944-7. doi:  10.15585/mmwr.mm6434a4
 15. Committee on Infectious Diseases. Immunization for Streptococcus pneumoniae. Infection in high-risk children. Pediatrics 2014;134(6):1230–1233. doi:  10.1542/peds.2014-2811

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.