Mesalazyna – złoty standard w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Mesalazine – gold standard in the treatment of ulcerative colitis

Ariel Liebert1, 2, Maria Kłopocka1, 2

1 Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
2 Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Ariel Liebert
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy,
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Wpłynęło: 16.03.2019
Zaakceptowano: 15.04.2019
Opublikowano on-line: 10.05.2019

Cytowanie / Citation

Liebert A, Kłopocka M. Mesalazyna – złoty standard w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):81–84.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019010

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Mesalazyna to lek wskazany do stosowania w celu indukcji oraz podtrzymania remisji u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego. Występuje w wielu postaciach farmaceutycznych umożliwiających optymalizację prowadzonych terapii. W większości przypadków jest dobrze tolerowana, a występujące działania niepożądane nie są niebezpieczne dla życia lub zdrowia pacjenta. Istotne jest jednak stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących dawkowania i badań kontrolnych. Mesalazyna ma również zastosowanie jako leczenie chemoprewencyjne w chorobach zapalnych jelit oraz w chorobie Leśniowskiego-Crohna jako profilaktyka nawrotu po leczeniu operacyjnym jelita cienkiego.

Słowa kluczowe: mesalazyna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chemoprewencja

Abstract:
Mesalazine is a drug indicated for the induction of remission in patients with active, mild to moderate ulcerative colitis, and for the maintenance of remission of ulcerative colitis. It occurs in many pharmaceutical forms allowing for the optimization of conducted therapies. In most cases, it is well tolerated and the occurring side effects are not dangerous to the patient’s life or health. It is important, however, that the patient adheres to the recommended dosage and recommended control tests. Mesalazine is also used as a chemopreventive treatment in inflammatory bowel diseases and in Crohn’s disease as prophylaxis of relapse after surgery of the small intestine.

Key words: mesalazine, ulcerative colitis, chemoprevention

 1. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D, Karmiris K, Katsanos K, Kopylov U i wsp. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohn’s Colitis 2017;11(7):769–84. doi:  1093/ecco-jcc/jjx009
 2. Rawa T. Doustne preparaty kwasu 5-aminosalicylowego w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Gastroenterol Klin 2012;4(3):98–104.
 3. Ye B, van Langenberg DR. Mesalazine preparations for the treatment of ulcerative colitis: Are all created equal? World J Gastrointest Pharmacol Ther 2015;6(4):137–44. doi:  4292/wjgpt.v6.i4.137
 4. Charakterystyka produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka, 500 mg, tabletki dojelitowe. http://leki.urpl.gov.pl/files/25_Sulfasalazin_EN_Krka_tab_dojel_500.pdf
 5. Rousseaux C, Lefebvre B, Dubuquoy L, Lefebvre P, Romano O, Auwerx J, et al. Intestinal antiinflammatory effect of 5-aminosalicylic acid is dependent on peroxisome proliferator-activated receptor-γ. J Exp Med 2005;201(8):1205–15. doi:  1084/jem.20041948
 6. Rydzewska G. Chemoprewencja wnieswoistych chorobach zapalnych jelit. Zakażenia XXI wieku 2018;1(1):11–15. doi:  31350/zakazenia/2018/1/Z2018001
 7. Gutman W, Stolarczyk M, Derlacz RA. Receptory jądrowe PPAR jako miejsce działania leków w zaburzeniach metabolicznych. Postepy Biochem 2011;57(2):207–214.
 8. Wasilewski A, Cygankiewicz AI. Rola mesalazyny w chemoprewencji raka jelita grubego. Folia Medica Lodziensia 2014;41(2):121–137.
 9. Stolfi C, De Simone V, Pallone F, Monteleone G. Mechanisms of Action of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) and Mesalazine in the Chemoprevention of Colorectal Cancer. Int J Mol Sci 2013;14(9):17972–17985. doi:  3390/ijms140917972
 10. Cipolla G. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and inflammatory bowel disease: current perspectives. Pharmacol Res 2002;46(1):1–6.
 11. Molenda M, Bober J. Stres Oksydacyjny W Nieswoistych Zapaleniach Jelit. Rocz Pomor Akad Med 2010;28–32.
 12. Tian T, Wang Z, Zhang J. Pathomechanisms of Oxidative Stress in Inflammatory Bowel Disease and Potential Antioxidant Therapies. Oxid Med Cell Longev 2017;2017:4535194. doi:  1155/2017/4535194
 13. Mayberry J. The History of 5-ASA compounds and their use in ulcerative colitis – Trailblazing discoveries in gastroenterology. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2013;22(4):375–377.
 14. Sandborn WJ, Hanauer SB. Systematic review: the pharmacokinetic profiles of oral mesalazine formulations and mesalazine pro-drugs used in the management of ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2003;17(1):29–42.
 15. Nugent SG. Intestinal luminal pH in inflammatory bowel disease: possible determinants and implications for therapy with aminosalicylates and other drugs. Gut 2001;48(4):571–577.
 16. Moss A, Nanda. Update on the management of ulcerative colitis: treatment and maintenance approaches focused on MMX mesalamine. Clin Pharmacol Adv Appl 2012;4(1):41. doi:  2147/CPAA.S26556
 17. Testa A, Castiglione F, Nardone OM, Colombo GL. Adherence in ulcerative colitis: an overview. Patient Prefer Adherence 2017;11:297–303. doi:  2147/PPA.S127039
 18. Keil R, Wasserbauer M, Zádorová Z, Kojecký V, Hlava Š, Št’ovíček J i wsp. Adherence, risk factors of non-adherence and patient’s preferred treatment strategy of mesalazine in ulcerative colitis: multicentric observational study. Scand J Gastroenterol 2018;53(4):459–465. doi:  1080/00365521.2018.1451915
 19. Charakterystyka produktu leczniczego Asamax 250 (250 mg tabletki dojelitowe) i Asamax 500 (500 mg tabletki dojelitowe). http://leki.urpl.gov.pl/files/25_Asamax_tab_doj_250_500.pdf
 20. Nielsen OH, Munck LK. Drug Insight: aminosalicylates for the treatment of IBD. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2007;4(3):160–170. doi:  1038/ncpgasthep0696
 21. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D i wsp. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. Journal of Crohn’s and Colitis 2017;11(7):769–784. doi:  1093/ecco-jcc/jjx009.
 22. Böhm SK, Kruis W. Long-term efficacy and safety of once-daily mesalazine granules for the treatment of active ulcerative colitis. Clin Exp Gastroenterol 2014;7:369–383. doi:  2147/CEG.S35691
 23. Bokemeyer B, Hommes D, Gill I, Broberg P, Dignass A. Mesalazine in left-sided ulcerative colitis: efficacy analyses from the PODIUM trial on maintenance of remission and mucosal healing. J Crohns Colitis 2012;6(4):476–482. doi:  1016/j.crohns.2011.10.006
 24. Gionchetti P. Axel Dignass A, Danese S. Third European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 2: Surgical Management and Special Situations. Journal of Crohn’s and Colitis 2017;11(2):135–149. doi:  1093/ecco-jcc/jjw169
 25. Bonovas S, Fiorino G, Lytras T, Nikolopoulos G, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Systematic review with meta-analysis: use of 5-aminosalicylates and risk of colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2017;45(9):1179–1192. doi:  1111/apt.14023
 26. Magro F, Gionchetti P, Eliakim R. at all. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. Journal of Crohn’s and Colitis 2017;11(6):649–670. doi:  1093/ecco-jcc/jjx008

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.