Miejsce amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu ran kąsanych

Amoxicillin-clavulanate in the treatment of animal bites

Joanna Bednarek, Aleksander Garlicki

Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Aleksander Garlicki:
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,
Szpital Uniwersytecki,
ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
Tel.: 12 424 73 50

Wpłynęło: 04.04.2019 \ Zaakceptowano: 06.05.2019 \ Opublikowano on-line: 15.02.2020

Cytowanie / Citation

Bednarek J, Garlicki A. Miejsce amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu ran kąsanych.
Rany 2020;1(1):23–26.
doi: 10.31350/rany/2019/1/R2020003

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, szczególnie ran powstałych po pogryzieniach przez zwierzęta, ważne miejsce zajmuje połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Szerokie spektrum i duża aktywność biobójcza, a także dobra penetracja do tkanek to główne zalety połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Taki zakres działania umożliwia zastosowanie tego preparatu, niezmiennie będącego lekiem z wyboru, w leczeniu ran kąsanych. Ponadto przedstawiono postępowanie zapobiegawcze u pacjenta po pogryzieniu przez nieznanego kota, z uwzględnieniem antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: amoksycylina, kwas klawulanowy, leczenie, rany kąsane

Abstract:
Amoxicillin-clavulanate has a special place in skin and soft tissue infection treatment, especially in the management of animal bites. Scientific literature and clinical practice prove the effectiveness of this drug in the above-mentioned processes of wound healing. Amoxicillin-clavulanate’s high intensity of action as well as a good penetration of tissues and a broad spectrum of action on microorganisms are the main advantages of this drug. This paper highlights the role of amoxicillin-clavulanate in bite wound treatment, where it remains the medication of choice. Additionally, this work includes a case report of a patient treated after a cat bite with amoxicillin-clavulanate.

Key words: amoxicillin-clavulanate, bite wounds, treatment

 1. Amoksycylina + kwas klawulanowy – Charakterystyka Produktu Leczniczego, www.mp.pl
 2. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF i wsp. Practice guidelines for the diagnosis and managementof skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2014;59(2):e10–e52. doi:  10.1093/cid/ciu444.
 3. Lyu C, Jewell MP, Piron J i wsp. Burden of bites by dogs and other animals in Los Angeles County, California, 2009–2011. Public Health Rep 2016;131(6):800–808. doi:  10.1177/0033354916675148
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nonfatal dog bite-related injuries treated in hospital emergency departments United States, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003;52:605.
 5. Ellis R, Ellis C. Dog and cat bites. Am Fam Physician 2014;90:239–243.
 6. Król J, Florek M, Pliszczak-Król A, Staroniewicz Z. Analiza mikrobiologiczna ran u ludzi po pogryzieniach przez psy i koty. Medycyna Wet 2006;62(5).:498–501
 7. Wieder-Huszla S, Hrynkiewicz A, Tuszyńska-Stasiak J i wsp. Częstość występowania urazów wieku dziecięcego. Family Medicine & Primary Care Review 2016;18(1):58–62. doi:  10.5114/fmpcr/58822
 8. Kobus M, Andrzejewska E, Kuzański W. Rany kąsane u dzieci – problem leczniczy i społeczny. Prz Pediatr 2012;42(1):5–9.
 9. Langley RL. Human fatalities resulting from dog attacks in the United States, 1979–2005. Wilderness Environ Med 2009;20(1):19–25. doi:  10.1580/08-WEME-OR-213.1
 10. Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. 6 ed., α-medica press., Bielsko-Biała, 2018.
 11. Ramakrishnan K, Salinas RC, Agudelo Higuita NI. Skin and soft tissue infections. American Family Physician 2015;92(6):474–483.
 12. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2019.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.