Nowe aspekty mikrobiologiczne fosfomycyny

New microbiological aspects of fosfomycin

María Díez-Aguilar, Rafael Cantón

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal e Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria  (IRYCIS). Madryt. Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI).

Rafael Cantón
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal e Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Madryt. Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI)
rafael.canton@salud.madrid.org

Cytowanie / Citation

Tekst stanowi tłumaczenie artykułu „Nuevos aspectos microbiológicos de la fosfomicina” opublikowanego w czasopiśmie „Revista Española de Quimioterapia” autorstwa María Díez-Aguilar i Rafael Cantón.
Rev Esp Quimioter 2019;32(Suppl 1):8–18
Rozpowszechniany na podstawie licencji „Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)”
Copyright ©2019 María Díez-Aguilar, Rafael Cantón

Tłumaczenie oraz publikacja w czasopiśmie „Zakażenia XXI wieku” za zgodą wydawcy: Sociedad Española de Quimioterapia
Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):205–216.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/5/Z2019040

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Odkrycie fosfomycyny ponad 40 lat temu było ważnym kamieniem milowym w antybiotykoterapii. Przydatność tego antybiotyku – w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym – w terapii zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wielolekooporne jest obecnie bardziej oczywista niż kiedykolwiek wcześniej. Europejska Agencja Leków i amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zainicjowały procesy przeglądu zebranych informacji na temat zastosowania fosfomycyny oraz danych z nowych badań klinicznych dotyczących tego związku. Celem agencji jest ustalenie wspólnych kryteriów stosowania leku w Europie oraz dopuszczenie fosfomycyny do obrotu w USA. Mechanizm działania fosfomycyny powoduje brak oporności krzyżowej z innymi antybiotykami. Opisano jednak różne mechanizmy oporności na fosfomycynę, a najważniejszym z nich z punktu widzenia epidemiologicznego jest inaktywacja enzymatyczna, która zasadniczo jest związana z genem fosA3 przenoszonym przez plazmid. Fosfomycynę stosowano częściej w Azji w zakażeniach pałeczkami z rzędu Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazę o rozszerzonym spektrum oraz wytwarzających karbapenemazę. Pomimo że fosfomycyna wykazuje niższą naturalną aktywność względem Pseudomonas aeruginosa niż względem Escherichia coli, udowodniono jej aktywność w biofilmach, zwłaszcza w kombinacji z aminoglikozydami. Obecne umieszczenie fosfomycyny w arsenale terapeutycznym do leczenia zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wielolekooporne wymaga podjęcia nowych wysiłków mających na celu lepsze poznanie tego związku, również w zakresie metod laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniu wrażliwości na antybiotyki.

Słowa kluczowe: fosfomycyna, mechanizmy oporności, badanie wrażliwości, biofilmy, kombinacje przeciwdrobnoustrojowe

Abstract:
The discovery of fosfomycin more than 40 years ago was an important milestone in antibiotic therapy. The antibiotic’s usefulness, alone or in combination, for treating infections caused by multidrug-resistant microorganisms is clearer than ever. Both the European Medicines Agency and the US Food and Drug Administration have open processes for reviewing the accumulated information on the use of fosfomycin and the information from new clinical trials on this compound. The agencies’ objectives are to establish common usage criteria for Europe and authorize the sale of fosfomycin in the US, respectively. Fosfomycin’s single mechanism of action results in no cross-resistance with other antibiotics. However, various fosfomycin-resistance mechanisms have been described, the most important of which, from the epidemiological standpoint, is enzymatic inactivation, which is essentially associated with a gene carrying a fosA3-harboring plasmid. Fosfomycin has been found more frequently in Asia in extended-spectrum beta-lactamase-producing and carbapenemase-producing Enterobacterales. Although fosfomycin presents lower intrinsic activity against Pseudomonas aeruginosa compared with that presented against Escherichia coli, fosfomycin’s activity has been demonstrated in biofilms, especially in combination with aminoglycosides. The current positioning of fosfomycin in the therapeutic arsenal for the treatment of infections caused by multidrug-resistant microorganisms requires new efforts to deepen our understanding of this compound, including those related to the laboratory methods employed in the antimicrobial susceptibility testing study.

Key words: fosfomycin, mechanisms of resistance, susceptibility testing study, biofilms, antimicrobial combinations

 1. Falagas ME, Vouloumanou EK, Samonis G, Vardakas KZ. Fosfomycin. Clin Microbiol Rev 2016;29(2):321–347. doi: 10.1128/CMR.00068-15.
 2. Candel FJ, Cantón R. Current approach to fosfomycin: From bench to bedside. Enferm Infecc Microbiol Clin 2019;37(1):1–3. doi: 10.1016/j.ijggc.2010.08.005
 3. Falagas ME, Giannopoulou KP, Kokolakis GN, Rafailidis PI. Fosfomycin: use beyond urinary tract and gastrointestinal infections. Clin Infect Dis 2008;46(7):1069–1077. doi: 10.1086/527442
 4. Roussos N, Karageorgopoulos DE, Samonis G, Falagas ME. Clinical significance of the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of fosfomycin for the treatment of patients with systemic infections. Int J Antimicrob Agents 2009;34(6):506–515. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2009.08.013
 5. Dijkmans AC, Zacarias NVO, Burggraaf J i wsp. Fosfomycin: pharmacological, clinical and future perspectives. Antibiotics 2017;6(4):e24. doi: 10.3390/antibiotics6040024
 6. Lepak AJ, Zhao M, VanScoy B i wsp. In vivo pharmacokinetics and pharmacodynamics of ZTI-01 (fosfomycin for injection) in the neutropenic murine thigh infection model against Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother 2017;61(6):e00476–17. doi: 10.1128/AAC.00476–17
 7. Docobo-Pérez F, Drusano GL, Johnson A i wsp. Pharmacodynamics of fosfomycin: Insights into clinical use for antimicrobial resistance. Antimicrob Agents Chemother 2015;59(9):5602–5610. doi: 10.1128/AAC.00752–15
 8. Oliva A, Furustrand Tafin U, Maiolo EM, Jeddari S, Betrisey B, Trampuza A. Activities of fosfomycin and rifampin on planktonic and adherent Enterococcus faecalis strains in an experimental foreign-body infection model. Antimicrob Agents Chemother 2014;58(3):1284–1293. doi: 10.1128/AAC.02583–12
 9. Mazzei T, Cassetta MI, Fallani S, Arrigucci S, Novelli A. Pharmacokinetic and pharmacodynamic aspects of antimicrobial agents for the treatment of uncomplicated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2006;28(Suppl 1):S35–S41. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2006.05.019
 10. Walsh CC, McIntosh MP, Peleg AY, Kirkpatrick CM, Bergen PJ. In vitro pharmacodynamics of fosfomycin against clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother 2015;70(11):3042–3050. doi: 10.1093/jac/dkv221
 11. Louie A, Maynard M, Duncanson B, Nole J, Vicchiarelli M, Drusano GL. Determination of the dynamically linked indices of fosfomycin for Pseudomonas aeruginosa in the hollow fiber infection model. Antimicrob Agents Chemother 2018;62(6):e02627–17. doi: 10.1128/AAC.02627-17
 12. Castañeda-García A, Blázquez J, Rodríguez-Rojas A. Molecular mechanisms and clinical impact of acquired and intrinsic fosfomycin resistance. Antibiotics 2013;2(2):217–221. doi: 10.3390/antibiotics2020217
 13. Falagas ME, Athanasaki F, Voulgaris GL, Triarides NA, Vardakas KZ. Resistance to fosfomycin: mechanisms, frequency and clinical consequences. Int J Antimicrob Agents 2019;53(1):22–28. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2018.09.013
 14. Yang TY, Lu PL, Tseng SP. Update on fosfomycin-modified genes in Enterobacteriaceae. J Microbiol Immunol Infect 2019;52(1):9–21. doi: 10.1016/j.jmii.2017.10.006
 15. Nilsson AI, Otto B, Aspevall O, Kahlmeter G, Andersson DI. Biological costs and mechanisms of fosfomycin resistance in Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother 2003;47(9):2850–2858. doi: 10.1128/AAC.47.9.2850
 16. Ballestero-Téllez M, Docobo-Pérez F, Portillo-Calderón I i wsp. Molecular insights into fosfomycin resistance in Escherichia coli. J Antimicrob Chemother 2017;72(5):1303–1309. doi: 10.1093/jac/dkw573
 17. Lucas AE, Ito R, Mustapha MM, McElheny CL, Mettus RT, Bowler SL i wsp. Frequency and mechanisms of spontaneous fosfomycin nonsusceptibility observed upon disk diffusion testing of Escherichia coli. J Clin Microbiol 2018;56(1):e01368–17. doi: 10.1128/JCM.01368–17
 18. Karageorgopoulos DE, Wang R, Yu X-H, Falagas ME. Fosfomycin: evaluation of the published evidence on the emergence of antimicrobial resistance in Gram-negative pathogens. J Antimicrob Chemother 2012;67(2):255–268. doi: 10.1093/jac/dkr466
 19. VanScoy B, McCauley J, Bhavnani SM, Ellis-Grosse EJ, Ambrose PG. Relationship between fosfomycin exposure and amplification of Escherichia coli subpopulations with reduced susceptibility in a hollow-fiber infection model. Antimicrob Agents Chemother 2016;60(9):5141–5145. doi: 10.1128/AAC.00355-16
 20. Grabein B, Graninger W, Rodriguez Bano J, Dinh A, Liesenfeld DB. Intravenous fosfomycin-back to the future. Systematic review and meta-analysis of the clinical literature. Clin Microbiol Infect 2017;23(6):363–372. doi: 10.1016/j.cmi.2016.12.005
 21. Diez-Aguilar M, Morosini MI, Tedim AP, Rodríguez I, Akta Z, Canton R. Antimicrobial activity of fosfomycin-tobramycin combination against Pseudomonas aeruginosa isolates assessed by time-kill assays and mutant prevention concentrations. Antimicrob Agents Chemother 2015;59(10):6039-6045. doi: 10.1128/AAC.00822-15
 22. Chen J, Wang D, Ding Y, Zhang L, Li X. Molecular epidemiology of plasmid-mediated fosfomycin resistance gene determinants in Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in China. Microb Drug Resist 2018;25(2):251-257. doi: 10.1089/mdr.2018.0137
 23. Benzerara Y, Gallah S, Hommeril B i wsp. Emergence of plasmid-mediated fosfomycin-resistance genes among Escherichia coli isolates, France. Emerg Infect Dis 2017;23(9):1564–1567. doi: 10.3201/eid2309.170560
 24. Ito R, Pacey MP, Mettus RT, Sluis-Cremer N, Doi Y. Origin of the plasmid-mediated fosfomycin resistance gene fosA3. J Antimicrob Chemother 2018;73(2):373–376. doi: 10.1093/jac/dkx389
 25. Díez-Aguilar M, Morosini M-I, Del Campo R, García-Castillo M, Zamora J, Cantóna R. In vitro activity of fosfomycin against a collection of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates from 16 Spanish hospitals: Establishing the validity of standard broth microdilution as susceptibility testing method. Antimicrob Agents Chemother 2013;57(11):5701-5703. doi: 10.1128/AAC.00589-13
 26. Hirakawa H, Kurabayashi K, Tanimoto K, Tomita H. Oxygen limitation enhances the antimicrobial activity of fosfomycin in Pseudomonas aeruginosa following overexpression of glpT which encodes glycerol-3-phosphate/fosfomycin symporter. Front Microbiol 2018;9:1950. doi: 10.3389/fmicb.2018.01950
 27. Camarlinghi G, Parisio EM, Antonelli A i wsp. Discrepancies in fosfomycin susceptibility testing of KPC-producing Klebsiella pneumoniae with various commercial methods. Diagn Microbiol Infect Dis. 2019;93(1):74-76. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.07.014
 28. van Mens SP, ten Doesschate T, Kluytmans-van den Bergh MFQ i wsp. Fosfomycin Etest for Enterobacteralesceae: Interobserver and interlaboratory agreement. Int J Antimicrob Agents 2018;52(5):678–681. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2018.06.014
 29. Diez-Aguilar M, Martinez-Garcia L, Canton R, Morosini MI. Is a new standard needed for diffusion methods for in vitro susceptibility testing of fosfomycin against Pseudomonas aeruginosa? Antimicrob Agents Chemother. 2015;60(2):1158-1161. doi: 10.1128/AAC.02237-15
 30. Flamm RK, Rhomberg PR, Watters A, Sweeney K, Ellis-Grosse EJ, Shortridge D. Activity of fosfomycin when tested against US contemporary bacterial isolates. Diagn Microbiol Infect Dis 2019;93(2):143-146. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.08.010
 31. Falagas ME, Kastoris AC, Karageorgopoulos DE, Rafailidis PI. Fosfomycin for the treatment of infections caused by multidrug-resistant non-fermenting Gram-negative bacilli: a systematic review of microbiological, animal and clinical studies. Int J Antimicrob Agents 2009;34(2):111–120. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2009.03.009
 32. Mezzatesta ML, La Rosa G, Maugeri G i wsp. In vitro activity of fosfomycin trometamol and other oral antibiotics against multidrug-resistant uropathogens. Int J Antimicrob Agents 2017;49(6):763–766. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.01.020
 33. Falagas ME, Kastoris AC, Kapaskelis AM, Karageorgopoulos DE. Fosfomycin for the treatment of multidrug-resistant, including extended-spectrum p-lactamase producing, Enterobacteriaceae infections: a systematic review. Lancet Infect Dis 2010;10(1):43–50. doi: 10.1016/S1473-3099(09)70325-1
 34. Bi W, Li B, Song J i wsp. Antimicrobial susceptibility and mechanisms of fosfomycin resistance in extended- spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains from urinary tract infections in Wenzhou, China. Int J Antimicrob Agents 2017;50(1):29–34. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.02.010
 35. Bouxom H, Fournier D, Bouiller K, Hocquet D, Bertrand X. Which non-carbapenem antibiotics are active against extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae? Int J Antimicrob Agents 2018;52(1):100–103. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2018.03.014
 36. Oteo J, Bautista V, Lara N i wsp. Parallel increase in community use of fosfomycin and resistance to fosfomycin in extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli. J Antimicrob Chemother 2010;65(11):2459–2463. doi: 10.1093/jac/dkq346.
 37. Fransen F, Hermans K, Melchers MJB, Lagarde CCM, Meletiadis J, Mouton JW. Pharmacodynamics of fosfomycin against ESBL- and/or carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob Chemother 2017;72(12):3374–3381. doi: 10.1093/jac/dkx328
 38. Perdigão-Neto LV., Oliveira MS, Rizek CF, Carrilho CMDM, Costa SF, Levin AS. Susceptibility of multiresistant gram-negative bacteria to fosfomycin and performance of different susceptibility testing methods. Antimicrob Agents Chemother 2014;58(3):1763–1767. doi: 10.1128/AAC.02048-13
 39. Bilal H, Peleg AY, McIntosh MP i wsp. comment on: Elucidation of the pharmacokinetic/pharmacodynamic determinants of fosfomycin activity against Pseudomonas aeruginosa using a dynamic in vitro model. J Antimicrob Chemother 2018;73(6):1570–1578. doi: 10.1093/jac/dky045
 40. Falagas ME, Maraki S, Karageorgopoulos DE, Kastoris AC, Kapaskelis A, Samonis G. Antimicrobial susceptibility of Gram-positive non-urinary isolates to fosfomycin. Int J Antimicrob Agents 2010;35(5):497–499. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2010.01.010
 41. Lu CL, Liu CY, Huang YT i wsp. Antimicrobial susceptibilities of commonly encountered bacterial isolates to fosfomycin determined by agar dilution and disk diffusion methods. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(9):4295–4301. doi: 10.1128/AAC.00349-11
 42. López Díaz MC, Ríos E, Rodríguez-Avial I, Simaluiza RJ, Picazo JJ, Culebras E. In-vitro activity of several antimicrobial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates expressing aminoglycoside-modifying enzymes: potency of plazomicin alone and in combination with other agents. Int J Antimicrob Agents 2017;50(2):191–196. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.01.039
 43. Wu D, Chen Y, Sun L, Qu T, Wang H, Yu Y. Prevalence of fosfomycin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from patients in a university hospital in China, 2013–2015. Jpn J Infect Dis 2018;71(4):312-314. doi: 10.7883/yoken.JJID.2018.013.
 44. Guo Y, Tomich AD, McElheny CL i wsp. High-level fosfomycin resistance in vancomycin-resistant Enterococcus faecium. Emerg Infect Dis 2017;23(11):1902–1904. doi: 10.3201/eid231 1.171 130.
 45. Tang HJ, Chen CC, Zhang CC i wsp. In vitro efficacy of fosfomycin-based combinations against clinical vancomycin-resistant Enterococcus isolates. Diagn Microbiol Infect Dis 2013;77(3):254–257. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.07.012
 46. Rodriguez-Martinez J, Ballesta S, Pascual A. Activity and penetration of fosfomycin, ciprofloxacin, amoxicillin/clavulanic acid and co-trimoxazole in Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa biofilm. Int J Antimicrob Agents 2007;30(4):366–368. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2007.05.005
 47. Shi J, Mao NF, Wang L i wsp. Efficacy of combined vancomycin and fosfomycin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilms in vivo. PLoS One 2014;9(12):e113133. doi: 10.1371/journal.pone.0113133
 48. Mihailescu R, Tafin UF, Corvec S i wsp. High activity of fosfomycin and rifampin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm in vitro and in an experimental foreign-body infection model. Antimicrob Agents Chemother 2014;58(5):2547–2553. doi: 10.1128/AAC.02420-12
 49. Tang HJ, Chen CC, Cheng KC i wsp. In vitro efficacy of fosfomycin-containing regimens against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilms. J Antimicrob Chemother 2012;67(4):944–950. doi: 10.1093/jac/dkr535
 50. Chai D, Liu X, Wang R, Bai Y, Cai Y. Efficacy of linezolid and fosfomycin in catheter-related biofilm infection caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Biomed Res Int 2016;2016:6413982. doi: 10.1 155/2016/6413982.
 51. Díez-Aguilar M, Morosini MI, Köksal E, Oliver A, Ekkelenkamp M, Canton R. Use of Calgary and microfluidic BioFlux systems to test the activity of fosfomycin and tobramycin alone and in combination against cystic fibrosis Pseudomonas aeruginosa biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2018;62(1):e01650-17. doi: 10.1128/AAC.01650-17
 52. Anderson GG, Kenney TF, Macleod DL, Henig NR, O’Toole G. Eradication of Pseudomonas aeruginosa biofilms on cultured airway cells by a fosfomycin/tobramycin antibiotic combination. Pathog Dis 2013;67(1):39–45. doi: 10.1111/2049-632X.12015
 53. Field TR, White A, Elborn JS, Tunney MM. Effect of oxygen limitation on the in vitro antimicrobial susceptibility of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa grown planktonically and as biofilms. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005;24(10):677–687. doi: 10.1007/s10096-005-0031-9
 54. Yu W, Zhou K, Guo L i wsp. In vitro pharmacokinetics/pharmacodynamics evaluation of fosfomycin combined with amikacin or colistin against KPC2-producing Klebsiella pneumoniae. Front Cell Infect Microbiol 2017;7:246. doi: 10.3389/fcimb.2017.00246
 55. Wang J, He JT, Bai Y, Wang R, Cai Y. Synergistic activity of colistin/fosfomycin combination against carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in an in vitro pharmacokinetic/pharmacodynamic model. Biomed Res Int 2018;2018:5720417. doi: 10.1155/2018/5720417.
 56. Zhao M, Bulman ZP, Lenhard JR i wsp. Pharmacodynamics of colistin and fosfomycin: A “treasure trove” combination combats KPC-producing Klebsiella pneumoniae. J Antimicrob Chemother 2017;72(7):1985–1990. doi: 10.1093/jac/dkx070.
 57. Yu W, Shen P, Bao Z i wsp. In vitro antibacterial activity of fosfomycin combined with other antimicrobials against KPC-producing Klebsiella pneumoniae. Int J Antimicrob Agents 2017;50(2):237–241. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.03.011
 58. Ito R, Tomich AD, McElheny CL, Mettus RT, Sluis-Cremer N, Doi Y. Inhibition of fosfomycin resistance protein fosa by phosphonoformate (foscarnet) in multidrug-resistant gram-negative pathogens Ryota. Antimicrob Agents Chemother 2017;61(12):e01424-17. doi: 10.1128/AAC.01424-17
 59. Berleur M, Guérin F, Massias L i wsp. Activity of fosfomycin alone or combined with temocillin in vitro and in a murine model of peritonitis due to KPC-3- or OXA- 48-producing Escherichia coli. J Antimicrob Chemother 2018;73(11):3074-3080. doi: 10.1093/jac/dky283
 60. Hamou-Segarra M, Zamorano L, Vadlamani G i wsp. Synergistic activity of fosfomycin, β-lactams and peptidoglycan recycling inhibition against Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother 2017;72(2):448–454. doi: 10.1093/jac/dkw456.
 61. Monogue ML, Nicolau DP. Antibacterial activity of ceftolozane/tazobactam alone and in combination with other antimicrobial agents against MDR Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother 2018;73(4):942–952. doi: 10.1093/jac/dkx483
 62. Drusano GL, Neely M, Yamada W i wsp. The combination of fosfomycin plus meropenem is synergistic for Pseudomonas aeruginosa PA01 in a Hollow Fiber Infection Model (HFIM). Antimicrob Agents Chemother 2018;62(12):e01682-1. doi: 10.1128/AAC.00183-18
 63. Coronado-Álvarez NM, Parra D, Parra-Ruiz J. Clinical efficacy of fosfomycin combinations against a variety of gram-positive cocci. Enferm Infecc Microbiol Clin 2019;37(1):4–10. doi: 10.1016/j.eimc.2018.05.009
 64. Garcia-De-La-Mària C, Gasch O, Garcia-Gonzalez J, Soy D, Shaw E, Ambrosioni J. The combination of daptomycin and fosfomycin has of experimental endocarditis. Antimicrob Agents Chemother 2018;62(6):e02633-17. doi: 10.1128/AAC.02633-17
 65. Snyder ADH, Werth BJ, Nonejuie P i wsp. Fosfomycin enhances the activity of Daptomycin against Vancomycin-Resistant enterococci in an in vitro pharmacokinetic-pharmacodynamic model. Antimicrob Agents Chemother 2016;60(10):5716–5723. doi: 10.1128/AAC.00687-16.
 66. Del Rio A, Garcia-de-la-Mària C, Entenza JM i wsp. Fosfomycin plus β-lactams as synergistic bactericidal combinations for experimental endocarditis due to methicillin- resistant and glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother 2016;60(1):478–486. doi: 10.1128/AAC.02139-15
 67. Xu-hong Y, Falagas ME, Dong W, Karageorgopoulos DE, De-feng L, Rui W. In vitro activity of fosfomycin in combination with linezolid against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antibiot (Tokyo) 2014;67:369–371. doi: 10.1038/ja.2014.5
 68. Simonetti O, Morroni G, Ghiselli R i wsp. In vitro and in vivo activity of fosfomycin alone and in combination with rifampin and tigecycline against Gram-positive cocci isolated from surgical wound infections. J Med Microbiol 2018;67(1):139–143. doi: 10.1099/jmm.0.000649
 69. Yu X-H, Song X-J, Cai Y, Liang B-B, Lin D-F, Wang R. In vitro activity of two old antibiotics against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antibiot (Tokyo) 2010;63:657–659. doi: 10.1038/ja.2010.105
 70. Duez J-M, Adochitei A, Péchinot A, Siebor E, Sixt N, Neuwirth C. In vitro combinations of five intravenous antibiotics with dalfopristin-quinupristin against Staphylococcus aureus in a 3-Dimensional Model. J Chemother 2008;20(6):684–689. doi: 10.1179/joc.2008.20.6.684.

Konflikt interesów: RC has participated in training activities organized by ERN, Pfizer and MDS.
Potential conflicts of interest: RC has participated in training activities organized by ERN, Pfizer and MDS.