Pasożyty jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych

Parasites as etiological factors of nosocomial infections

Monika Pomorska-Wesołowska

KORLAB Laboratoria Medyczne

Monika Pomorska-Wesołowska
KORLAB Laboratoria Medyczne
Pracownia Bakteriologii i Parazytologii
ul. Ludwika Solskiego 15, 41-703 Ruda Śląska

Wpłynęło: 09.04.2019
Zaakceptowano: 09.05.2019
Opublikowano on-line: 20.05.2019

Cytowanie / Citation

Pomorska-Wesołowska M. Pasożyty jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):93–101.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019015

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Istotnymi, aczkolwiek ciągle niedocenianymi, czynnikami etiologicznymi zakażeń szpitalnych są pasożyty. Cechą charakterystyczną organizmów z tej grupy jest ich zdolność do bezpośredniego przenoszenia się z człowieka na człowieka, bez udziału żywicieli pośrednich. Zaliczamy do nich: kryptosporidia, lamblie, owsiki, wszy, nużeńce i świerzbowce. Rozpoznawanie zakażeń szpitalnych powinno uwzględniać zarażenia pasożytnicze, jako że wymagają one takiego samego traktowania przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych jak inne, częściej rozpoznawane, postacie kliniczne tych zakażeń. Istotnym elementem postępowań diagnostycznych, terapeutycznych i zapobiegawczych jest odpowiednio dobrana diagnostyka laboratoryjna. Znajomość sytuacji epidemiologicznej kraju w zakresie chorób pasożytniczych przyczynia się do wzrostu świadomości zagrożeń, które mogą się pojawić.

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, pasożyty

Abstract:
Parasites are an important, albeit still underestimated, etiological factor responsible for hospital-acquired infections. This group of pathogens is characterized by its ability of being transmitted between humans without the involvement of intermediate hosts and includes cryptosporidia, gardiae, pinworms, lice, demodices, and scab mites. Parasitic infestations should be taken into consideration in differential diagnosis of hospital-acquired infections since they require appropriate treatment by the Hospital Infections Teams just as the more commonly diagnosed types of infections. Appropriate selection of laboratory diagnostic tests is an important element of diagnostic, therapeutic, and preventive management regimens. The awareness of the epidemiological status of parasitic diseases in a country may increase the awareness of potential risks associated therewith.

Key words: nosocomial infections, parasites

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570.
 2. Baumann-Popczyk A, Sadkowska-Todys M, Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, wyd. 7, α-medica press, Bielsko-Biała, 2014.
 3. Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz w porównywalnym okresie 2017 r.
 4. Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz w porównywalnym okresie 2016 r.
 5. European Centre for Disease Prevention and Control. Cryptosporidiosis. [W:] ECDC. Annual epidemiological report for 2016. ECDC, Stockholm, Sweden, 2018.
 6. Cacciò SM, Chalmers RM. Human cryptosporidiosis in Europe. Clinical Microbiology and Infection 2016;22(6):471–480. doi:  1016/j.cmi.2016.04.021.
 7. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Przeciwepidemiczny. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2004 roku.
 8. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Przeciwepidemiczny. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2006 roku.
 9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii, Inspektorat Sanitarny – Departament Przeciwepidemiczny. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2008 roku.
 10. European Centre for Disease Prevention and Control. Giardiasis (lambliasis). [W:] ECDC. Annual epidemiological report for 2016. ECDC, Stockholm, Sweden, 2018.
 11. Siekierska M, Kot K, Łanocha-Arendarczyk N, Kosik-Bogacka D. Częstość występowania owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) u dzieci z wybranych przedszkoli województwa wielkopolskiego; diagnostyka laboratoryjna. Journal of Laboratory Diagnostics 2018;54(1):5–10.
 12. Kotowska M, Albrecht P. Najczęstsze choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. [W:] Albrecht P (red.). Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka. Wydawnictwo Czelej 2014:110–112.
 13. Puacz E, Maciąg E. Demodex – patogen wart przypomnienia. Diagnosta Laboratoryjny 2012;3(28):14–15.
 14. Kubacki T, Modrzejewska A. Demodekoza oczna – przegląd piśmiennictwa. Okulistyka po dyplomie 2018.04.
 15. Bulanda M, Wójkowska-Mach J. Zakażenia szpitalne w jednostach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2016.
 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Stan sanitarny kraju w roku 2017.
 17. Brochocka A, Szczukowska H, Kasprzak J. Retrospektywna ocena zachorowań na świerzb (scabies) obecnie nie rejestrowanej, a w przeszłości najczęściej notowanej parazytozy na terenie Polski. Probl Hig Epidemiol 2014;95(1):62–66.
 18. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D. Zakażenia i zarażenia człowieka. PZWL, Warszawa, 2001.
 19. Izdebska J. Wszy. Poznaj i pokonaj problem – informator. PWN, Warszawa, 2014.
 20. Szymanek M, Wojnowska D, Krasowska D. Wszawica – wciąż aktualny problem medyczny. Przegl Lek 2009;66(4):206–208.
 21. Chmielewski T. Stare i nowe riketsjozy, Post Mikrob 2006;1:23–25.
 22. Gregorowicz-Warpas D. Wszawica w szpitalach. Forum Zakażeń 2016;7(5):347–352.
 23. Zalecenia izolacji chorych w trakcie hospitalizacji 2017. Zeszyt XV. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Katowice, 2017.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.