Perforacja dwunastnicy – opis przypadku

Duodenal perforation – case report

Marcin Kęsiak1, Marta Janowska2, Bogumiła Górczewska3, Iwona Maroszyńska4, Anna Piaseczna-Piotrowska5

1, 2 Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w Łodzi
3 Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, Oddział Kardiologii i Reumatologii dla Dzieci w Łodzi
4 Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
5 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Marcin Kęsiak
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź
Tel.: 42 680 4771

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 16.11.2018

Cytowanie

Kęsiak M, Janowska M, Górczewska B, Maroszyńska I, Piaseczna-Piotrowska A. Perforacja dwunastnicy – opis przypadku.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):163–165.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018012

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Noworodek płci żeńskiej, urodzony w 36. tygodniu ciąży z rzadką chorobą, wymagającą pilnej interwencji chirurgicznej w pierwszych dobach życia. Pod koniec drugiej doby życia stan dziecka nagle uległ pogorszeniu, obserwowano niechęć do jedzenia, niepokój oraz podwyższone wskaźniki stanu zapalnego. Dziecko pomyślnie zniosło zabieg operacyjny wykonany w trzeciej dobie życia, stwierdzono izolowaną perforację dwunastnicy. Izolowana perforacja jelit jest rzadką jednostką chorobową, podczas której bez widocznej przyczyny dochodzi do perforacji jelit, najczęściej w końcowym odcinku jelita krętego. Leczeniem z wyboru jest pilny zabieg chirurgiczny.

Słowa kluczowe: noworodek, izolowana perforacja jelita, perforacja jelit

Abstract:
Isolated intestinal perforation is a rare disease in newborns. The etiology and pathogenesis of the disease is unknown and multiple theories have been proposed, but none has been proven. Fast diagnosis and rapid surgical intervention help save the child.

Key words: newborn, isolated intestinal perforation, intestinal perforation

  1. Tiwari C, Sandlas G, Jayaswal S, Shah H. Spontaneous Intestinal Perforation in Neonates. Journal of Neonatal Surgery. 2015;4(2):14.
  2. Shah TA, Meinzen-Derr J, Gratton T i wsp. Hospital and neurodevelopmental outcomes of extremely low-birth-weight infants with necrotizing enterocolitis and spontaneous intestinal perforation. J Perinatol 2012;32(7):552–558 [doi: 10.1038/jp.2011.176].
  3. Gordon PV, Attridge JT. Understanding clinical literature relevant to spontaneous intestinal perforations. Am J Perinatol 2009;26(4):309–316.
  4. Argumosa Salazar Y, Fernández Córdoba MS, Gonzálvez Piñiera J i wsp. Necrotizing enterco litis and intestinal perforation in very low weight premature infants: which is the best surgical option? Cir Pediatr 2011;24(3):142–145.
  5. Houben CH, Feng XN, Chan KWE i wsp. Spontaneous intestinal perforation: the long-term outcome. Eur J Pediatr Surg 2017;27(4):346–351 [doi: 10.1055/s-0036-1593990].
  6. Courvoisier S, Piolat C, Durand C i wsp. Pseudo-“isolated” intestinal perforation in a very low birth weight infant: exceptional presentation of Hirschsprung’s disease. Arch Pediatr 2006;13(10):1320–1322 [doi: 10.1016/j.epsc.2013.10.003].
  7. Calisti A, Perrelli L, Nanni L i wsp. Surgical approach to neonatal intestinal perforation. An analysis on 85 cases (1991–2001). Minerva Pediatr 2004;56(3):335–339 [doi: 10.1007/s12262-016-1565-z].
  8. Adesanya OA, O’Shea TM, Turner CS i wsp. Intestinal perforation in very low birth weight infants: growth and neurodevelopment at 1 year of age. J Perinatol 2005;25(9):583–589 [doi: 10.1136/archdischild-2011-300659].
  9. Singh M, Owen A, Gull S i wsp. Surgery for intestinal perforation in preterm neonates: anastomosis vs stoma. J Pediatr Surg 2006;41(4):725–729 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2005.12.017].
  10. Koivusalo A, Pakarinen M, Rintala RJ. Morbidity after surgical treatment of isolated intestinal perforation and necrotizing enteroco litis is similar in preterm infants weighing less than 1500 g. Pediatr Surg 2010;45(2):319–323 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2009.10.067].

Nie zgłoszono.