Pieluszkowe zapalenie skóry i inne odparzenia u niemowląt

Diaper dermatitis and other skin sores in infants

Magdalena Łosik

Magdamed Szkoła Rodzenia, Centrum Edukacji Zdrowotnej w Bytomiu

Magdalena Łosik
Magdamed Szkoła Rodzenia,
Centrum Edukacji Zdrowotnej w Bytomiu
Al. Legionów 47/8, 41-902 Bytom

Wpłynęło: 12.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 15.11.2018

Cytowanie

Łosik M. Pieluszkowe zapalenie skóry i inne odparzenia u niemowląt. Postępy Neonatologii 2018;24(2):103–106.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018017

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Skóra niemowląt i małych dzieci znacznie się różni budową od skóry dorosłego człowieka: jest od 5 do 10 razy cieńsza oraz zawiera mniej włókien kolagenowych i elastynowych. Cechuje się również większą podatnością na urazy i wrażliwością, do czego przyczynia się luźny układ komórek warstwy rogowej, słabsze przyleganie naskórka do skóry właściwej oraz pH zbliżone do neutralnego (słabsza obrona przed mikroorganizmami). Odmienny jest też skład płaszcza hydrolipidowego (dominuje cholesterol 10–12%), co wpływa na słabsze wiązanie wody w naskórku i łatwe przesuszanie się skóry, zwłaszcza że u noworodków i małych dzieci obserwuje się większą przezskórną utratę wody. Wprawdzie u noworodka gruczoły łojowe i potowe ekrynowe są już w pełni wykształcone, jednak nie wiąże się to z ich odpowiednią funkcją wydzielniczą. Istotnym faktem jest także większy niż u osoby dorosłej stosunek powierzchni skóry małego dziecka do masy ciała (700 cm3/kg), co ma wpływ na większą wchłanialność preparatów pielęgnacyjnych i leczniczych [1, 2, 3]. W związku z wymienionymi cechami skóry niemowląt szczególne znaczenie ma prawidłowa jej pielęgnacja. Należy jednak zauważyć niepokojącą skłonność rodziców do czerpania wiedzy na temat pielęgnacji dziecka z mediów, reklam, nie zaś opierania jej na opinii specjalistów. Jatrogenne błędy popełniane przez opiekunów skutkują występowaniem podrażnień i predysponują do rozwoju niektórych dermatoz. Specjaliści mający kontakt w codziennej praktyce z rodzicami powinni w przystępny sposób przekazywać im podstawowe informacje dotyczące właściwej pielęgnacji skóry dziecka. Zgodnie z zaleceniami należy polecać do mycia tzw. syndety o pH 5,5–6,0. Emolienty nie są niezbędne do pielęgnacji skóry zdrowej. Należy je stosować w przypadkach chorób, które wiążą się z uszkodzeniem bariery naskórkowej, zaburzeniem rogowacenia i złuszczania, nadmierną suchością, a także w łuszczycy [4]. Jedną z najczęstszych dermatoz okresu niemowlęcego jest pieluszkowe zapalenie skóry (PZS, ang. diaper dermatitis). Szacuje się, że może ono być przyczyną nawet 25% konsultacji lekarskich w grupie dzieci do pierwszego roku życia. Pieluszkowe zapalenie skóry występuje u dzieci, które jeszcze nie kontrolują oddawania stolca i moczu.

Słowa kluczowe: pieluszkowe zapalenie skóry, pielęgnacja, niemowlę, choroby skóry

Abstract:
The skin of a newborn is anatomically and functionally immature. The following differences are found in comparison to adult skin: higher ratio of body surface to body mass, more permeable stratum corneum, lower activity of the sebaceous glands and sweat glands, and pH close to natural. The immaturity of neonatal skin makes it particularly sensitive and more susceptible to irritation or contact allergy. Newborn and infant skin requires specific treatment. The affected skin needs special, personal care, combined with properly selected therapeutic agents. Diaper dermatitis is a common pediatric problem. Typical lesions such as red patches, maculae, vesicles and areas of maceration are located in the area covered by diapers.

Key words: diaper dermatitis, skincare, small baby, skin diseases

 1. Kisiel K, Dzilińska K. Pielęgnacja skóry noworodka i małego dziecka. Stand Med Pediatr 2015;12(2):207–212.
 2. Czarnecka-Operacz M. Komentarz do artykułu pt. Dobra praktyka w pielęgnacji skóry zdrowych niemowląt – rekomendacje European Roundtable Meeting. Dermatol Dziec 2017;7(1):45–48.
 3. Jesiorska M, Wołoszko M. Prawidłowa pielęgnacja skóry małego dziecka. Prakt Lek 2013;(101):31–32.
 4. Ruszkowska L. Emolienty w praktyce pediatrycznej. Prakt Lek 2016;(127):20–22.
 5. Chodorowska G, Bartosińska J, Michalak-Stoma A. Pieluszkowe zapalenie skóry. Stand Med Pediatr 2013;10(3):333–337.
 6. Kulińska R, Ruszkowska L. Pieluszkowe zapalenie skóry. Prakt Lek 2018;(151):24–25.
 7. Ruszkowska L. Najczęstsze dermatozy spotykane w gabinecie lekarza pediatry. Klin Pediatr 2013;21(1):91–99.
 8. Kisiel K, Dzilińska K. Wybrane najczęstsze dermatozy wieku dziecięcego. Stand Med Pediatr 2014;11(6):883–843.
 9. Cohen B. Clinical Pediatrics 2017;56(5):16–22.
 10. Gręda A, Marańska D, Ruszkowska L. Pieluszkowe zapalenie skóry. Prakt Lek 2017;(141):24–25.
 11. Ruszkowska L. Pielęgnacja skóry małego dziecka z uwzględnieniem skóry atopowej. Pediatr Dypl 2018;22(1):32–35.
 12. Baran W, Hryncewicz-Gwóźdź A, Konopka-Błaszczyk M. Dermatologia. Med Prakt Pediatr 2016; wyd.spec. 1:75.
 13. Ruszkowska L. Choroby skóry charakterystyczne dla okresu noworodkowego i niemowlęcego. Prakt Lek 2015;(121):26–27.
 14. Czuwara J. Najczęstsze zakażenia skóry okresu noworodkowego – różnicowanie i propozycje leczenia. Klin Pediatr 2017;25(2):262–268.
 15. Kulińska R, Ruszkowska L. Pieluszkowe zapalenie skóry. Prakt Lek 2018;(151):24–25.
 16. Reśko-Zachara M. Najczęściej występujące zakażenia skóry w okresie noworodkowym z uwzględnieniem ich etiologii. Klin Pediatr 2013;21(1):29–36.

Nie zgłoszono.