Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych dołączyło do grona towarzystw, które objęły swoim patronatem dwumiesięcznik „Zakażenia XXI wieku”.

„Zakażenia XXI wieku” to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych wydawane we współpracy z wydawnictwem MAVIPURO Polska, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym XXI wieku.

Wraz z objęciem czasopisma patronatem PSPE, Członkowie Stowarzyszenia otrzymują nie tylko bezpłatny dostęp do archiwum elektronicznego dwumiesięcznika na stronie www.zakazenia.com lecz także miejsce do dzielenia się własnymi doświadczeniami codziennej pracy z zakresu higieny i epidemiologii czy rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Wierzymy, że interdyscyplinarna współpraca na na łamach pisma przyniesie wiele korzyści wszystkim, którzy w codziennej pracy spotykają się z wyzwaniami zakażeń.

Współpraca z Państwem jest dla nas niezwykle cenna i nobilitująca.