Pozycja nitroksoliny w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego u dorosłych

The position of nitroxolin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections in adult

Przemysław Dziewirz, Monika Lemańska

Laboratorium Przygoda Grupa Alab

Przemysław Dziewirz
Laboratorium Przygoda grupa ALAB Sp. z. o.o
ul. Piłsudskiego 35, 09-407 Płock

Wpłynęło: 25.07.2018
Zaakceptowano: 27.08.2018
Opublikowano on-line: 19.09.2018

 

Cytowanie

Cytowanie: Dziewirz P, Lemańska M. Pozycja nitroksoliny w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego u dorosłych. Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):143–147.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018028

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
W pracy poddano analizie wrażliwość najczęściej izolowanych uropatogenów na nitroksolinę, nitrofurantoinę, kotrimoksazol i norfloksacynę. Badaniem objęto 1856 szczepów pałeczek Gram-ujemnych (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. cloacae, M. morganii) wyizolowanych od pacjentów z objawami ZUM. Najwyższą wrażliwość dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae ESBL-ujemnych stwierdzono dla nitroksoliny, a odsetek szczepów wrażliwych na ten lek wyniósł 100% dla E. coli, 94,5% – P. mirabilis, 93% – K. pneumoniae, 88% dla E. cloacae oraz 80% dla M. morganii, natomiast izolaty ESBL-dodatnie wykazywały zróżnicowaną wrażliwość od 46% dla K. pneumoniae do 98% dla E. coli. Blisko 30% pałeczek niewytwarzających beta-laktamazy cechowało się opornością na kotrimoksazol oraz norfloksacynę, natomiast dla szczepów z enzymem oporność była jeszcze wyższa – 83% dla kotrimoksazolu i 92% dla norfloksacyny.

Słowa kluczowe: nitroksolina, zapalenie pęcherza moczowego, ZUM

Abstract:
The work involved the analysis of the sensitivity of the most frequently isolated uropathogens to nitroxiline, nitrofurantoin, cotrimoxazole and norfloxacin. The study involved 1856 strains of gram-negative bacilli (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. cloacae, M. morganii) isolated from patients with UTI symptoms. The highest sensitivity for ESBL negative bacteria Enterobacteriaceae was found for nitroxilineand the percentage of strains susceptible to this drug was 100% for E. coli, 94.5% for P. mirabilis, 93% for K. pneumoniae, 88% for E. cloacae and 80% for M. morganii and ESBL-positive isolates showed differential sensitivity from 46% for K. pneumoniae to 98% for E. coli. Nearly 30% of non-beta-lactamase-producing rods were resistant to cotrimoxazole and norfloxacin while for strains with enzyme the resistance was even higher 83% for cotrimoxazole and 92% for norfloxacin.

Key words: nitroxolin, cystitis, UTI

 1. Charakterystyka produktu leczniczego Nitroxolin forte, MIP Pharma Polska. Centrum Informacji o Leku (online) 2012; https://www.leki-informacje.pl/node/49475.
 2. Pelletier C, Prognon P, Bourlioux P. Roles of divalent cations and pH in mechanism of action of nitroxoline against Escherichia coli strains. Antimicrob Agents Chemother 1995;39(3):707–713.
 3. Amgar A, Bonissol C, Stoiljkovic B. Activity in vitro of urine samples from patients treated by nitroxoline against mycoplasmas. J Chemother. 1989;1(Suppl.4):226–228.
 4. Kiliś-Pstrusińska K. Zakażenia układu moczowego. Prakt Lek. 2012;72(9):5–13.
 5. Chlabicz S, Leszczynska K, Lukas W i wsp. Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet – obraz kliniczny, etiologia i wrażliwość na antybiotyki najczęstszych patogenów. Wyniki badania ARESC (Antimicrobial resistance epidemiological survey on cystitis) w Polsce i ich znaczenie w terapii empirycznej, Przegl Epidemiol. 2011;65:345–351.
 6. Hryniewicz W, Holecki M (red.). Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych, Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2015. htpp://www.antybiotyki.edu.pl.
 7. Chmielewska SJ, Fiedoruk K, Danilu T i wsp.: Znaczenie uropatogennych szczepów Escherichia coli (UPEC) w etiopatogenezie zakażeń układu moczowego Post Mikrobiol. 2016:55,1:45–56.
 8. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 7.0 (data dostępu: 2017-01-01).
 9. Żabicka D, Baraniak A, Literacka E, Gniadkowski M, Hryniewicz W. Wykrywanie karbapenemaz – zalecenia 2017 http://www.korld.edu.pl/pdf/Wykrywanie_karbapenemaz-zalecenia_2017_strona.pdf
 10. Derentowicz P. Związki chelatujące. Nowa możliwość leczenia zakażeń układu moczowego, Praktyka Lekarska. Dodatek specjalny, czerwiec 2013 r.
 11. Sobke A i wsp.: The urinary antibiotic 5-nitro-8-hydroxyquinoline (Nitroxoline) reduces the formation and induces the dispersal of Pseudomonas aeruginosa biofilms by chelation of iron and zinc Antimicrob Agents Chemother 2012;56(11):6021–6025 [doi: 10.1128/AAC.01484-12].
 12. Naber KG, Niggemann H, Stein G, Stein G. Review of the literature and individual patients’ data meta-analysis on effecacy and tolerance of nitroxoline in the treatment of uncomplicated urinary tract infections. BMC Infect Dis 2014;14:628–643 [doi: 10.1186/s12879-014-0628-7].
 13. Kresken M, Körber-Irrgang B. In vitro activity of Nitroxoline against Escherichia coli urine isolates from outpatient departments in Germany. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(11):7019–7020 [doi: 10.1128/AAC.03946-14].
 14. Kaczała M, Szkudlarek A, Olszańska J, Johaniuk A, Chmielewska-Hołub A, Gierys-Kalemba S. Wrażliwość na nitroksolinę bakterii izlolowanych z zakażeń dróg moczowych. Forum Zakażeń 2017,8(5):345–349 [doi: 10.15374/FZ2017048].
 15. Dziewirz P, Lemańska M. Nitroksolina jako lek alternatywny w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzające β-laktamazę typu ESBL. Zakażenia. 2017;3.
 16. Babypodmini S, Appalaraju B. Extended spectrum – lactamases in urinary isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae – Prevalence and susceptibility pattern in a tertiary care hospital. Indian J of Med Microbiol. 2004;22:172–174.
 17. Sobke A. i wsp.: Empirical treatment of lower urinary tract infections in the face of spreading multidrug resistance: in vitro study on the effectiveness of nitroxoline. Int J Antymicrob Agents. 2018;51(2):213-220 [doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.10.010].
 18. Hof H, Bertsch D, Passek D, Schwarz R. Nitroxoline – an option for the antibiotic treatment of urinary tract infections. Urologe. 2017;56(2):167–171 [doi: 10.1007/s00120-016-0218-y].

Nie zgłoszono.