Prewencja niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej jako czynnika zwiększającego ryzyko powikłań, w tym powikłań infekcyjnych

Prevention of inadvertent perioperative hypothermia as a factor increasing infectious complications

Katarzyna A. Białowolska, Bartosz Horosz, Monika Grzelak, Małgorzata Malec-Milewska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Katarzyna Białowolska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 23, 00-416 Warszawa
Tel.: 22 584 12 20

Wpłynęło: 04.10.2019
Zaakceptowano: 06.11.2019
Opublikowano on-line: 09.12.2019

Cytowanie / Citation

Białowolska KA, Horosz B, Grzelak M, Malec-Milewska M. Prewencja niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej jako czynnika zwiększającego ryzyko powikłań, w tym powikłań infekcyjnych.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):219–223.
10.31350/zakazenia/2019/5/Z2019035

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Niezamierzony spadek temperatury ośrodkowej poniżej 36°C u pacjenta operowanego definiuje się jako niezamierzoną śródoperacyjną hipotermię. To najczęstsze powikłanie okołooperacyjne wiąże się z podwyższonym ryzykiem powikłań infekcyjnych, uszkodzenia mięśnia sercowego, nadmiernej utraty krwi oraz wydłużonego czasu hospitalizacji. Obecnie dysponujemy licznymi urządzeniami ułatwiającymi utrzymanie u pacjentów chirurgicznych stanu normotermii zarówno w fazie śródoperacyjnej, jak i w okresie rekonwalescencji. Właściwe ich stosowanie cechuje nowoczesną opiekę anestezjologiczną i umożliwia uzyskanie lepszych wyników leczenia chirurgicznego. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy problem wychłodzenia związanego ze znieczuleniem oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Słowa kluczowe: niezamierzona hipotermia, śródoperacyjna hipotermia, wychłodzenie, powikłania infekcyjne

Abstract:
Inadvertent intraoperative hypothermia, when defined as a drop of core temperature below 36°C, is by far the most common complication of anaesthesia care. Perioperative drop in body temperature needs to be prevented, as it is a hazard to patients in terms of derangements in clotting and immunity, increased risk of cardiac events and postoperative infectious complications. Prevention of surgery-related hypothermia becomes a standard of modern perioperative care. In this paper we discuss the issue of anaesthesia-related hypothermia and methods that are effective in preventing this phenomenon.

Key words: inadvertent hypothermia, perioperative hypothermia, hypothermia, infectious complications

 1. Karalapillai D, Story D, Calzavacca P i wsp. Inadvertent hypothermia and mortality in postoperative intensive care patients: retrospective audit of 5050 patients. Anaesthesia 2009;64(9):968–972. doi: 10.1111/j.1365-2044.2009.05989.x
 2. Reynolds L, Beckmann J, Kurz A. Perioperative complications of hypothermia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2008;22(4):645–657. doi: 10.1016/j.bpa.2008.07.005
 3. National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care (UK). The management of inadvertent perioperative hypothermia in adults [Internet]. Royal College of Nursing, Londyn, Wielka Brytania
 4. Kimura A, Sakurada S, Ohkuni H i wsp. Moderate hypothermia delays proinflammatory cytokine production of human peripheral blood mononuclear cells. Crit Care Med 2002;30(7):1499–1502.
 5. Schacham YN, Cohen B, Bajracharya GR i wsp. Mild perioperative hypothermia and myocardial injury: A retrospective cohort analysis. Anesth Analg 2018;127(6):1335–1341. doi: 10.1213/ANE.0000000000003840
 6. De Oliveira JC, de Oliveira CH, de Oliveira HE i wsp. Effects of perioperative hypothermia on healing of anastomosis of the colon in rats. Int J Colorectal Dis 2013;28(5):705. DOI 10.1007/s00384-013-1695-8
 7. Ruzicka J, Stengl M, Bolek L i wsp. Hypothermic anticoagulation: testing individual responses to graded severe hypothermia with thromboelastography. Blood Coagul Fibrinolysis 2012;23(4):285–289. doi: 10.1097/MBC.0b013e328351885a
 8. Rajagopalan S, Mascha E, Na J i wsp. The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement. Anesthesiology 2008;108(1):71–77. doi: 10.1097/01.anes.0000296719.73450.52
 9. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med 1996;334(19):1209–1215. doi: 10.1056/NEJM199605093341901
 10. Seamon MJ, Wobb J, Gaughan JP i wsp. The effects of intraoperative hypothermia on surgical site infection: an analysis of 524 trauma laparotomies. Ann Surg 2012;255(4):789–795. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824b7e35
 11. Bu N, Zhao E, Gao Y i wsp. Association between perioperative hypothermia and surgical site infection: A meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019;98(6):e14392. doi: 10.1097/MD.0000000000014392
 12. Eng OS, Raoof M, O’Leary MP. Hypothermia is associated with Surgical Site Infection in Cytoreductive Surgery with Hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy. Surg Infect (Larchmt) 2018;19(6):618–621. doi: 10.1089/sur.2018.063
 13. Hopf HW, Hunt TK, West JM i wsp. Wound tissue oxygen tension predicts the risk of wound infection in surgical patients. Arch Surg 1997;132(9):997–1004. doi: 10.1001/archsurg.1997.01430330063010
 14. Lundeland B, Osterholt H, Gundersen Y i wsp. Moderate temperature alterations affect Gram-negative immune signalling in ex vivo whole blood. Scand J Clin Lab Invest 2012;72(3):246– 252.
 15. Sessler DI. Perioperative thermoregulation and heat balance. Lancet 2016;387(10038):2655–2664. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00981-2
 16. Horosz B, Malec-Milewska M. Inadvertent intraoperative hypothermia. Anaesthesiol Intensive Ther 2013;45(1):38–43. doi: 10.5603/AIT.2013.0009
 17. Horosz B, Malec-Milewska M. Methods to prevent intraoperative hypothermia. Anaesthesiol Intensive Ther 2014;46(2):96–100. doi: 10.5603/AIT.2014.0019
 18. Da Silva LL, Almeida AGCDS, Almeida S i wsp. Forced air warming system: evaluation of internal system contamination. Surg Infect (Larchmt) 2019;20(3):215–218. doi: 10.1089/sur.2018.152.
 19. Sandoval MF, Mongan PD, Dayton MR i wsp. Safety and efficacy of resistive polymer versus forced air warming in total joint surgery. Patient Saf Surg 2017;11:11. doi: 10.1186/s13037-017-0126-0
 20. Handrigan MT, Wright RO, Becker BM i wsp. Factors and methodology in achieving ideal delivery temperatures for intravenous and lavage fluid in hypothermia. Am J Emerg Med 1997;15(4):350–353. doi: 10.1016/s0735-6757(97)90122-4
 21. de Brito Poveda V, Clark AM, Galvão CM. A systematic review on the effectiveness of prewarming to prevent perioperative hypothermia. J Clin Nurs 2013;22(7–8):906–918. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04287.x
 22. Horn EP, Bein B, Böhm R i wsp. The effect of short time periods of pre-operative warming in the prevention of perioperative hypothermia. Anaesthesia2012;67(6):612–617. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07073.x

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.