Probiotyki w okresie perinatalnym

Probiotics in perinatal period

Jerzy Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jerzy Szczapa
Klinika Zakażeń Noworodków
Katedra Neonatologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel.: 61 841 94 09

Wpłynęło: 02.07.2018
Zaakceptowano: 03.08.2018
Opublikowano on-line: 29.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Szczapa J. Probiotyki w okresie perinatalnym. Postępy Neonatologii 2018;24(1):47–52.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018010

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Drobnoustroje kolonizujące noworodka mają istotny wpływ na procesy fizjologicznej adaptacji płodu, rozwój odporności i ustalanie się funkcji metabolicznych. Kolonizacja bakteryjna rozpoczyna się już w okresie płodowym, stopniowo się nasila w czasie porodu i pierwszych dni życia noworodka, następnie ulega zmianom aż do ustalenia się profilu mikrobioty jelit, stwierdzanego u dorosłych. Istotny wpływ na procesy kolonizacji bakteryjnej w okresie perinatalnym mają: rodzaj porodu, karmienie naturalne, środowisko, dojrzałość noworodka oraz stosowana antybiotykoterapia. Nieprawidłowy skład mikrobioty jelit po urodzeniu wpływa na wczesny nieprawidłowy rozwój odporności i prowadzi do wzrostu ryzyka chorób alergicznych. U noworodka dysbioza wiąże się z wystąpieniem szeregu zaburzeń chorobowych, takich jak: NEC, zakażenie przewodu pokarmowego oraz kolka jelitowa. Późne objawy dysbiozy mogą się wiązać z wystąpieniem zmian atopowych, choroby trzewnej, cukrzycy, otyłości oraz chorób autoimmunologicznych. Kluczowe znaczenie w prawidłowym zasiedlaniu przewodu pokarmowego mają szczepy bakteryjne Bifidobacterium i Lactobacillus. Te bakterie probiotyczne podawane profilaktycznie w ciąży i po urodzeniu mają korzystny biologiczny wpływ na ustalenie się prawidłowego składu mikrobioty, co zapobiega rozwojowi zakażenia oraz alergii, a stosowanie ich jest bezpieczne.

Słowa kluczowe: okres perinatalny, mikrobom, probiotyki

Abstract:
This review presents current knowledge regarding the influence of probiotics on the health of the newborns in the perinatal period. Intestinal microbiota plays vital functions such as host’s immune response, metabolic functions or trophic effects. Interaction with colonizing intestinal bacteria is essential for immunological development in infancy. Development of the intestinal microbiota in newborns begins in utero and is influenced by mode of birth, diet, perinatal antibiotics, diseases and environmental factors. Interaction with colonizing microbes is essential for immune maturation and development of tolerance. Available data suggests that specific probiotics administered during pregnancy are well tolerated and might enhance immune maturation and reduce the risk of metabolic and immunoinflammatory diseases. This potentially improves infants’ health and reduces the risk of diseases in later life. We presented evidence-based guidelines for probiotic supplementation in preterm infants in the article as well.

Key words: perinatal period, microbiota, probiotics

 1. Rautava S, Luoto R, Salminen S, Isolauri E. Microbial contact during pregnancy, intestinal colonization and human disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012;9(10):565–576 [doi: 10.1038/nrgastro.2012.144].
 2. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN i wsp. Diversity of human intestinal microbial flora. Science 2005;308(5728),1635–1638 [doi: 10.1126/science.1110591].
 3. Koenig IE, Spor A, Scalfone N i wsp. Succession of microbial consortia in the developing infant. Gut microbiome. Proc Nati Acad Sci 2011;108(Suppl 1):4578–4585 [doi: 10.1073/pnas.1000081107].
 4. Rautava S, Collado M, Salminen S, Isolauri E. Probiotics modulate host microbe interaction in the placenta and fetal gut – a randomized double-blind placebo controlled trial. Neonatology 2005; 102:178–184 [doi: 10.1159/000339182].
 5. Munyaka PM, Khafipour E, Ghia JE. External influence of early childhood establishment of gut microbiota and subsequent health implications. Front Pediatr 2014;2:109–117 [doi: 10.3389/fped.2014.00109].
 6. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M i wsp. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. PNAS 2010;107(26):11971–11975 [doi: 10.1073/pnas.1002601107].
 7. Tanaka K, Ishikawa H. Role of intestinal bacterial flora in oral tolerance induction. Histol Histopathol 2004;19(3):907–914 [doi: 10.14670/HH-19.907].
 8. Sevelsted A, Stokholm J, Bønnelykke K, Bisgaard H. Cesarean section and chronic immune disorders. Pediatrics 2015;135(1):92–98 [doi: 10.1542/peds.2014-0596].
 9. Kuitunen M, Kukkonen K, Juntunen-Backman K i wsp. Probiotics prevent IgE-associated allergy until age 5 years in cesarean-delivered children but not in the total cohort. J Allergy Clin Immunol 2009;123(2):335-41 [doi: 10.1016/j.jaci.2008.11.019].
 10. Scholtens PA, Oozeer R, Martin R, Amor KB, Knol J. The early settlers: intestinal microbiology in early life. Annu Rev Food Sci Technol 2012;3:425-47 [doi: 10.1146/annurev-food-022811-101120].
 11. Groer MW, Luciano AA, Dishaw LJ i wsp. Development of the preterm infant gut microbiome: a research priority. Microbione 2014;13(2):38 [doi: 10.1186/2049-2618-2-38].
 12. Jeurink PV, van Bergenhenegouwen J, Jiménez E i wsp. Human milk a source of more life than we imagine. Benef Mirobes 20131;4(1):17–30 [doi: 10.3920/BM2012.0040].
 13. Braegger C, Chmielewska A, Decsi T i wsp. Supplementation of infant formula with probiotics and/or prebiotics: a systematic review and comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 201152(2):238–250 [doi: 10.1097/MPG.0b013e3181fb9e80].
 14. Kukkonen K, Savilahti E, Haahtela T i wsp. Probiotics and prebiotic galacto-oligosaccharides in the prevention of allergic diseases: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.. J Allergy Clin Immunol 2007119(1):192–198 [doi: 10.1016/j.jaci.2006.09.009].
 15. Kalliomäki M, Salminen S, Arvilommi H, i wsp. Probiotics in primary prevention of atopic disease a randomized placebo controlled trial. Lancet 2001;357(9262):1076-1079 [doi: 10.1016/S0140-6736(00)04259-8].
 16. Fiocchi A, Pawankar R, Cuello-Garcia C i wsp. World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease Prevention (GLAD-P): Probiotics. World Allergy Organ J 2015;27;8(1):4 [doi: 10.1186/s40413-015-0055-2].
 17. Rautava S, Luoto R, Salminen S, Isolauri E. Microbial contact during pregnancy, intestinal colonization and human disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012;9(10):565–576 [doi: 10.1038/nrgastro.2012.144].
 18. Soh SE, Aw M, Gerez I i wsp. Probiotic supplementation in the first 6 months of life in at risk Asian infants-effects on eczema and atopic sensitization at the age of 1 year. Clin Exp Allergy 2009;39(4):571–578 [doi: 10.1111/j.1365-2222.2008.03133.x].
 19. Huurre A, Laitinen K, Rautava S i wsp. Impact of maternal atopy and probiotic supplementation during pregnancy on infant sensitization: a double-blind placebo-controlled study. Clin Exp Allergy 2008;38(8):1342–1348 [doi: 10.1111/j.1365-2222.2008.03008.x].
 20. Ilmonen J, Isolauri E, Poussa T, Laitinen K. Impact of dietary counselling and probiotic intervention on maternal anthropometric measurements during and after pregnancy: a randomized placebo-controlled trial. Clin Nutr 20110(2):156–164 [doi: 10.1016/j.clnu.2010.09.009].
 21. Nauta AJ, Garssen J. Evidence-based benefits of specific mixtures of non-digestible oligosaccharides on the immune system. Carbohydr Polym 201393(1):263–265 [doi: 10.1016/j.carbpol.2012.02.021].
 22. Aceti A, Gori D, Barone G i wsp. Probiotics for prevention of necrotizing enteroc olitis in preterm infants: Systematic review and meta-analysis. Italian J Pediatrics 2015;41:89 [doi: 10.1186/s13052-015-0199-2].
 23. Chau K, Lau E, Greenberg S i wsp. Probiotics for infantile co lic: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating Lactobacillus reuteri DSM 17938. J Pediatr 2015;166(1):74–78 [doi: 10.1016/j.jpeds.2014.09.020].
 24. Athalye-Jape G, Deshpande G, Rao S, Patole S. Benefits of probiotics on enteral nutrition in preterm neonates: a systematic review. Am J Clin Nutr 2014;100(6):1508–1519 [doi: 10.3945/ajcn.114.092551].
 25. Chapman CM, Gibson GR, Rowland I. Health benefits of probiotics: are mixtures more effective than single strains? Eur J Nutr 2011;50(1):1–17 [doi: 10.1007/s00394-010-0166-z].
 26. Deshpande GC, Rao SC, Keil AD, Patole SK. Evidence-based guidelines for use of probiotics in preterm neonates. BMC Med 2011;9:92 [doi: 10.1186/1741-7015-9-92].

Nie zgłoszono.