Profilaktyka i strategia zapobiegania zakażeniom długotrwałego dostępu naczyniowego

The strategy of long-term central venous access infection prophylaxis

Maciej Sadowski

Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Maciej Sadowski
Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
Tel.: 89 53 86 356,
Fax: 89 53 86 550

Wpłynęło: 10.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 22.11.2018

Cytowanie

Cytowanie: Sadowski M. Profilaktyka i strategia zapobiegania zakażeniom długotrwałego dostępu naczyniowego.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):253–258.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018039

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zakażenie długotrwałego dostępu żylnego i jego powikłania to choroby obarczone dużą śmiertelnością. Leczenie związane jest z bardzo wysokimi kosztami. Nawet po wyleczeniu zakażenia stałego dostępu żylnego jego powikłania mogą decydować o niepowodzeniu terapii, do której ów dostęp był stosowany. Na strategię zapobiegania zakażeniom długotrwałego dostępu żylnego składają się odpowiednie przygotowanie pacjenta i lekarza do zabiegu implantacji, zabieg przeprowadzony w sposób gwarantujący uniknięcie niebezpieczeństwa wywołania infekcji, właściwa bezpieczna pielęgnacja i użytkowanie stałego dostępu żylnego wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Słowa kluczowe: długoterminowy centralny dostęp żylny, odcewnikowe zakażenie krwi

Abstract:
Central venous access infections and their complications are usually of rapid course and result in high mortality. Their treatment is a source of high costs. Central venous line infection complications may even cause failure of the whole therapy despite successful infection treatment. Patient and doctor preoperative preparation, safe central venous line insertion and correct venous line use by well-trained staff only a revital in the infection prophylaxis strategy.

Key words: long-therm central venous access, catheter-related blood stream infection

 1. Galloway S, Bodenhamn A. Long-term central venous access Br J Anaesth. 2004;92(5):722–734 [doi: 10.1093/bja/aeh109].
 2. Sousa B, Furlanetto J, Hutka M i wsp. Central venous access in oncology: ESMO Clinical Practice Guidelines; Ann Oncol 2015;26(Suppl 5):52–168 [doi: 10.1093/annonc/mdv296].
 3. Bozzetti F, Staun M, Van Gossum A. Choice of venous access in home parenteral nutrition. W: Home parenteral nutrition, 2nd edition, 2009, CAB International, Wallingford, Wielka Brytania, pp. 301–307.
 4. Moss AH, Vasilakis C, Holley J, Foulks CJ, Pillai K, McDowell DE. Use of a silicone dual-lumen catheter with a Dacron cuff as a long-term vascular access for hemodialysis patients Am J Kidney Dis 1990;16(3):211–215.
 5. Pertkiewicz M, Stiges-Sierra A, Dudrick S. Powikłania związane z zakładaniem cewników centralnych i opieką nad nimi. W: Podstawy żywienia klinicznego, wyd. I, rozdział 6.1.3, pp. 246–252.
 6. Nett J, Lincoln L, Marchillo K, Andes D: β-1,3 Glucan as a Test for Central Venous Catheter Biofilm Infection J of Infect Dis 2007;195(11):1705–1712 [doi: 10.1086/517522].
 7. Pertkiewicz M, Korta T. Standardy żywienia pozajelitowego i standardy żywienia dojelitowego, PZWL, Warszawa, 2005.
 8. Pittiruti M, Hamilton H, Biffi R, MacFie J, Pertkiewicz M. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Central Venous Catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). Clin Nutr 2009;28:365–377 [doi: 10.1016/j.clnu.2009.03.015].
 9. Landry D, Braden G. Reducing catheter-related infections in hemodialysis patients; Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(7):1156–1159.
 10. O’Grady N, Alexander M, Burns L. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections; Clin Infect Dis. 2011;52(9):162–193 [doi: 10.1093/cid/cir257].
 11. Justo JA, Bookstaver PB. Antibiotic lock therapy: review of technique and logistical challenges; Infect Drug Resist. 2014;7:343–363 [doi: 10.2147/IDR.S51388].

Nie zgłoszono.