Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok – nie jest zmieniony

National Immunization Program for 2020 – has not changed

Ewa Bernatowska

Klinika Immunologii Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dorota Gregorowicz-Warpas
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
ul. Małcużyńskiego 8b/13,
83-400 Kościerzyna

Wpłynęło: 14.11.2019
Zaakceptowano: 10.12.2019
Opublikowano on-line: 15.01.2020

Cytowanie / Citation

Bernatowska E. Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok – nie jest zmieniony.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):293–297.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/6/Z2019044

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Przedstawiony w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na 2020 r. zakres szczepień pozostaje bez zmian. Natomiast dołączenie kolejnych szczepionek istotnych z punktu widzenia zagrożeń chorobami zakaźnymi musi być poprzedzone wprowadzeniem do PSO szczepionek wysokoskojarzonych 5- lub 6-walentnych, stosowanych u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Rodzice decydują się na zakup tych szczepionek, by ograniczyć liczbę wkłuć u dzieci; obecnie ponad 50% rodziców podejmuje taką decyzję. Ułatwia to podanie szczepionek zalecanych, na przykład przeciwko ospie wietrznej, meningokokom z pogrupy B i C czy przeciwko grypie. W dalszym ciągu dzieci z grup ryzyka nie mają wystarczającej ochrony przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP). Należą do nich urodzone między 27 a 37 tygodniem ciąży wcześniaki, które stanowią niemałą grupę, bo ok. 7% noworodków urodzonych każdego roku. Kolejna grupa ryzyka nie objęta szczepieniami przeciwko pneumokokom to dzieci w wieku od sześciu do 19 lat z niedoborami odporności oraz z wybranymi chorobami przewlekłymi. Dzieci te wymagają pilnej ochrony szczepionką PCV13, gdyż wzrasta liczba zakażeń serotypami 19A, 3 oraz serotypem 6A, których nie ma w szczepionce PCV10. Dodatkowa ochrona przed grypą dzieci do piątego roku życia, zaliczanych do grup ryzyka, była rekomendowana przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia już wielokrotnie.

Słowa kluczowe: grupy ryzyka, inwazyjna choroba pneumokokowa, grypa

Abstract:
National Immunization Program has not changed in 2020. Urgent priorities for further change are the mandatory combination of vaccines in children up to 2 years old. This will give room for introduction of more recommended vaccines, e.g. against varicella, meningococcal B and C infection, or influenza. Premature infants, born before pregnancy week 37, belong to a high-risk group of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) not included in the mandatory immunization program for 2020, and requiring broader protection against serious pneumococcal infections. Only small, premature babies, born below 27 weeks of age are protected by PCV13. The Pediatric Group of Experts on the Immunization Programme by the Ministery of Health recommends mandatory vaccinations with PCV13 vaccine in immunocompromised children at risk of PID, over 6 to 19 years old and against influenza in all children at risk, up to 5 years old. 

Key words: risk group, invasive pneumococcal diseases, influenza

 1. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
 2. Bernatowska E, Skomska-Pawliszak M, Wolska-Kuśnierz B i wsp. BCG Moreau vaccine safety profile and NK cells—double protection against disseminated BCG infection in retrospective study of BCG vaccination in 52 Polish children with severe combined immunodeficiency. Journal of Clinical Immunology 2019. doi: 1007/s10875-019-00709-1. (Epub ahead of print)
 3. http://koroun.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Inwazyjna-choroba-pneumokokowa-IChP-w-Polsce-w-2018-roku-22.07.2019.pdf
 4. Kent A, Makwana A, Sheppard CL. Invasive pneumococcal disease in UK children <1 year of age in the post–13-valent pneumococcal conjugate vaccine era: What are the risks now? Clinical Infectious Diseases 201918;69(1):84–90. doi: 1093/cid/ciy842.
 5. Shinefield H, Black S, Ray P. Efficacy, immunogenicity and safety of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in low birth weight and preterm infants. Pediatr Infect Dis J 2002;21(3):182–192. doi: 1097/00006454-200203000-00003
 6. Esposito S, Pugni L, Bosis S. Immunogenicity, safety and tolerability of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine administered at 3, 5 and 11 months post-natally to pre- and full-term infants. Vaccine 2005;23(14):1703–1708. doi: 1016/j.vaccine.2004.09.029
 7. Szczapa J, Jackowska T, Szenborn L. Szczepienie dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masą ciała. Pediatr Pol 2011;86(5):506–516.
 8. Goedicke-Frits S, Härtel C, Krasteva-Christ G i wsp. Preterm birth affected the risk of developing immune-mediated diseases. Frontiers in Immunology 2017;8:1266. doi: 3389/fimmu.2017.01266
 9. Modi BP, Teves ME, Pearson LN i wsp. Mutations in fetal genes involved in innate immunity and host defense against microbes increase risk of preterm premature rupture of membranes (PPROM). Mol Genet Genomic Med 2017;5(6):720–729. doi: 1002/mgg3.330
 10. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zespol-ds-szczepien-ochronnych
 11. Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MD i wsp. Pneumococcal infections. American Academy of Pediatrics 2018. Wyd. 31, pp. 639–651.
 12. Intervals between PCV13 and PPSV23 vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), September 4, 2015;64(34):944–947.
 13. Committee on Infectious Diseases. Immunization for Streptococcus pneumoniae. Infection in high-risk children. Pediatrics 2014;134(6):1230–1233. doi: 1542/peds.2014-2811

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.