Rola dezynfekcji i mycia rąk personelu medycznego – ręce jako rezerwuar drobnoustrojów – rola dozowników medycznych w zachowaniu higieny rąk

The role of disinfection and handwashing of medical personnel – hands as a reservoir of microorganisms – the role of medical dispensers in maintaining hand hygiene

Beata Denisiewicz

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Beata Denisiewicz
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 14 , 46-082 Kup

Wpłynęło: 11.05.2018
Zaakceptowano: 06.07.2018
Opublikowano on-line: 17.07.2018

Cytowanie

Denisiewicz B. Rola dezynfekcji i mycia rąk personelu medycznego – ręce jako rezerwuar drobnoustrojów – rola dozowników medycznych w zachowaniu higieny rąk. Zakażenia XXI wieku 2018;1(3):125–128.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/3/ZZ2018022

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego też właściwa higiena rąk jest podstawową zasadą w zapobieganiu zakażeniom. Przestrzeganie zasad higieny rąk jest niskie – 16–81%, przy ogólnej średniej wynoszącej 40%. Higienę rąk mogą poprawić ćwiczenia techniki mycia i dezynfekcji rąk, kształcenie pacjentów i współpracowników, dobór bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym systemu dozowania z możliwością identyfikacji zawartości dozownika poprzez kolorystyczne ich zróżnicowanie oraz dobór odpowiednich środków do higieny rąk, dobrze tolerowanych przez skórę i akceptowanych przez użytkowników. W celu ograniczenia przenoszenia patogennych mikroorganizmów do pacjentów, a tym samym zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia wytyczne rekomendują, aby osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia, na przykład odwiedzający, przestrzegali tych samych procedur co pracownicy podmiotów leczniczych.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, dozowniki, drobnoustroje, higiena rąk, preparaty do dezynfekcji

Abstract:
The hands are the most important pathway for the transmission of pathogenic microorganisms, therefore in the prevention of infections the basic principle is proper hand hygiene. Compliance with the principles of hand hygiene is low, i.e. from 16% to 81%, with a mean of 40%. Hand hygiene can be improved by hand washing and disinfection techniques, training of patients and colleagues, selection of a microbiologically safe dosing system with an ability to identify the dispenser contents by their color, and selection of appropriate hand hygiene products well tolerated by the skin and accepted by the users. In order to reduce the transmission of pathogenic microorganisms on patients and thus minimize the risk of spreading the infection, the guidelines recommend that non-health care professionals, for example, visit the same procedures as health professionals.

Key words: disinfectants, dispensers, hand hygiene, hand disinfection, microbes

 1. Dzierżanowska-Fangrat K, Pawińska A, Semczuk K. Higiena rąk i otoczenia Polaków. Przerwij łańcuch infekcji. Raport marki Dettol i Centrum Zdrowia Dziecka. Warszawa 2010.
 2. Lee YL, Cesario T, Lee R, Nothvogel S, Nassar J, Farsad N, Thrupp L. Colonization by Staphylococcus species resistant to methicillin or quinolone on hands of medical personnel in a skilled-nursing facility. Am J Infect Control 1994;22(6):346–351.
 3. Raya, GM, Flournoy DJ. Microbiologic flora of human fingernails. J Hand Surg Am 1987;12(4):605–607 [doi: 10.1016/S0363-5023(87)80217-4].
 4. Slight PH, Weber JM, Campos JM, Plotkin SA. Oxacillin-resistant coagulase-negative staphylococcal carriage rates in neonatal intensive care nurses and non-patient care hospital personnel. Am J Infect Control 1987;15(1):29–32.
 5. Cohen HA, Kitai E, Levy I, Ben-Amitai D. Handwashing patterns in two dermatology clinics. Dermatology 2002;205(4):358–361 [doi: 10.1159/000066421].
 6. Evans CA, Smith WM, Johnston EA, Giblett ER. Bacterial flora of the normal human skin. J Investig Dermatol 1950;15(4):305–324.
 7. Leyden JJ, McGinley KJ. Coryneform bacteria. W: Noble WC (ed.), The skin microflora and microbial skin disease. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 1993, s. 102–117.
 8. Noble WC. Staphylococci on the skin. W: Noble WC (ed.), The skin microflora and microbial skin disease. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 1993, s. 135–152.
 9. Hay RJ. Fungi and fungal infections of the skin. W: Noble WC (ed.), The skin microflora and microbial skin disease. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 1993, s. 232–263.
 10. McEwan P, Jenkins D. The basis of the skin surface ecosystem. W: Noble WC (ed.), The skin microflora and microbial skin disease. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 1993, s. 1–32.
 11. Larson E. Effects of handwashing agent, handwashing frequency, and clinical area on hand flora. Am J Infect Control 1984;12(2):76–82.
 12. Larson EL, Norton Hughes CA, Pyrak JD, Sparks SM, Cagatay EU, Bartkus JM. Changes in bacterial flora associated with skin damage on hands of health care personnel. Am J Infect Control 1998;26(5):513–521.
 13. Maki DG. Control of colonization and transmission of pathogenic bacteria in the hospital. Ann Intern Med 1978;89(5):777–780 [doi: 10.7326/0003-4819-89-5-777].
 14. Price PB. The bacteriology of normal skin: a new quantitative test applied to a study of the bacterial flora and the disinfectant action of mechanical cleansing. J Infect Dis 1938;63(3):301–318 [doi: 10.1093/infdis/63.3.301].
 15. Pittet D, Dharan S, Touveneau S, Sauvan V, Perneger TV. Bacterial contamination of the hands of hospital staff during routine patient care. Arch Intern Med 1999;159(8):821–826.
 16. Casewell M, Phillips I. Hands as route of transmission for Klebsiella species. Br Med J 1977;2(6098):1315–1317.
 17. Ehrenkranz NJ, Alfonso BC. Failure of bland soap handwash to prevent hand transfer of patient bacteria to urethral catheters. Infect Control Hosp Epidemiol 1991;12(11):654–662.
 18. Günter K, Kramer A. Epidemiologic background of hand hygiene and evaluation of the most important agents for scrubs and rubs. Clin Microbiol Rev 2004;17(4):863–893 [doi: 10.1128/CMR.17.4.863-893.2004].
 19. McFarland LV, Mulligan ME, Kwok RY, Stamm WE. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile infection. N Engl J Med 1989;320(4):204–210 [doi: 10.1056/NEJM198901263200402].
 20. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie „Higiena rąk to bezpieczna opieka” (Program WHO na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta; Klaster informacji, dowodów i badań): Benedetta Allegranzi, Sepideh Bagheri
 21. Nejad, Marie-Noelle Chraiti i wsp. WHO/IER/PSP/2009.07.
 22. Hansen KN, Korniewicz DM, Hexter DA, Kornilow JR, Kelen GD. Loss of glove integrity during emergency department procedures. Ann Emerg Med 1998;31(1):65–72 [doi: 10.1016/S0196-0644(98)70283-5].
 23. Siczyńska B, Dyk D. Wybrane aspekty szpitalnych zakażeń grzybiczych. Pielęg Chir Angiol 2013;7(1):1–6.
 24. Danchaivijitr S, Dhiraputra C, Rongrungruang Y, Srihapol N, Pumsuwan V. Microbial contamination of antiseptics and disinfectants. J Med Assoc Thai. 2005;88(Suppl 10):S133–S139.
 25. Kramer A, Schneider A. Zur Problematik von Desinfektionsmittelspendern in Patientenzimmern. Hyg Med 1996;21:256.
 26. Assadian O, Kramer A i wsp., Recommendations and requirements for soap and hand rub dispensers in healthcare facilities. GMS Krankenhhyg Interdiszip 2012;7(1):3. [doi: 10.3205/dgkh000187].
  Pittet D. Improving compliance with hand hygiene in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(6):381–386 [doi: 10.1086/501777].
 27. Szczapa J, Wojsyk-Banaszak I. Profilaktyka zakażeń szpitalnych u noworodków. Zakażenia 2004;4(1):96–104 .
 28. Fleischer M, Fleischer-Stępniewska K. Higiena rąk – gdzie jesteśmy? Zakażenia 2011;11(6):14–21 .
 29. Lam BC, Lee J, Lau YL. Hand hygiene practices in a neonatal intensive care unit: a multimodal intervention and impact on nosocomial infection. Pediatrics 2004;114(5):565–571 [doi: 10.1542/peds.2004-1107].
 30. British Pharmacopoeia. The Stationary Office, London, United Kingdom .

nie zgłoszono.