Rozszerzone kryteria profilaktyki RSV u niemowląt w Polsce

The widened criteria for RSV profilaxis in infants at risk in Poland

Ewa Helwich

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Ewa Helwich
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Tel.: 22 32 77 406

Wpłynęło: 05.06.2018
Zaakceptowano: 03.07.2018
Opublikowano on-line: 27.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Helwich E. Rozszerzone kryteria profilaktyki RSV u niemowląt w Polsce.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):25–28.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018005

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Prawie wszystkie dzieci w pierwszych dwóch latach życia chorują na RSV. Największe ryzyko ciężkiego zachorowania występuje u noworodków urodzonych przedwcześnie z BPD, a także bez BPD, oraz u noworodków z wrodzoną wadą serca. W tej grupie dzieci ryzyko hospitalizacji związanej z zakażeniem RSV jest największe w pierwszych miesiącach życia. Obecnie jedynym skutecznym środkiem zapobiegającym ciężkiemu zachorowaniu jest paliwizumab, monoklonalne humanizowane przeciwciało. Preparat ten jest stosowany w postaci iniekcji domięśniowych co miesiąc w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia RSV (w Polsce od października do kwietnia). Skuteczność paliwizumabu w zmniejszaniu częstości hospitalizacji z powodu zakażenia RSV potwierdza wiele badań prospektywnych. Dotychczas w Polsce profilaktykę stosowano jedynie u noworodków urodzonych do 28 tygodnia wieku ciążowego, przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia w momencie rozpoczęcia sezonu profilaktyki oraz u dzieci z BPD. W bieżącym roku Program Lekowy Profilaktyki RSV obejmie także noworodki urodzone do 33 tygodnia wieku ciążowego, przed ukończeniem przez nie sześciu miesięcy w stosunku do sezonu zwiększonego ryzyka zachorowania.

Słowa kluczowe: wirus syncytium nabłonka oddechowego, paliwizumab, noworodki urodzone przedwcześnie

Abstract:
RSV is known to infect almost all children by the age of 2 years. Preterm infants with or without bronchopulmonary disease (BPD) and those with congenital heart disease (CHD) are at greatest risk of lower respiratory tract infection. The risk of RSV-associated hospitalization is the highest in the first few months of life of these infants. Palivizumab, a humanized monoclonal antibody, is currently the only intervention for the prevention of severe RSV disease. It is administered via intramuscular injection monthly during the RSV season (in Poland from October up to April). Support for the efficacy of palivizumab in reducing RSV hospitalization rates in preterm infants with or without BPD comes from many prospective studies. Up until this year, Polish national guidelines have restricted the use of palivizumab to preterm infants born <28 wGA and <1 year at the season start date and infants in the first year of life with BPD. From now on the Polish National Drug Program will take into account infants born <33 wGA and <6 months at the season start date.

Key words: respiratory syncytial virus (RSV), palivizumab, preterm infants

  1. Simoes E, Bont L, Manzoni P i wsp. Past, present and future approaches to the prevention and treatment of respiratory syncytial virus infection in children. Inf Dis Ther 2018;7(1):87–120 [doi: 10.1007/s40121-018-0188-z]
  2. Anderson E, Krilov L, DeVincenzo J i wsp. SENTINEL1: An Observational Study of Respiratory Syncytial Virus Hospitalizations among U.S. Infants Born at 29 to 35 Weeks’ Gestational Age Not Receiving Immunoprophylaxis.. Am J Perinatol 2017;34(1):51–61 [doi: 10.1055/s-0036-1584147]
  3. Feltes T, Cabalka A, Meissner H, Piazza F, Carlin D i wsp. Palivizumab prophylaxis reduces hospitalization due to respiratory syncytial virus in young children with hemodynamically significant congenital heart disease. J Pediatr 2003;143(4):532–540 [doi: 10.1067/S0022-3476(03)00454-2].
  4. Boyce T, Mellen B, Mitchel E Jr i wsp. Rates of hospitalization for respiratory syncytial virus infection among children in Medicaid. J Pediatr 2000;137(6):865–870 [doi: 10.1067/mpd.2000.110531]
  5. Glezen W, Taber L, Frank A i wsp. Risk of primary infection and reinfection with respiratory syncytialvirus. Am J Dis Child 1986;140(6):543–546 [doi: 10.1001/archpedi.1986.02140200053026]
  6. Ohuma E, Okiro E, Ochola R. The natural history of respiratory syncytial virus in a birth cohort: the influence of age and previous infection or reinfection and disease. Am J Epidemiol 2012;176(9):794–802 [doi: 10.1093/aje/kws257]
  7. Impact RSV Study Group. Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics 1998;102(3):531–537 [doi: 10.1542/peds.102.3.531]
  8. Rutkowska M, Helwich E, Borecka R, Gadzinowski J, Polak K, Czyżewska M, Kościesza A, Kornacka M, Klimek M. Częstość zakażeń układu oddechowego u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną otrzymujących profilaktycznie paliwizumab. Ped Pol 2011;86(4):317–325
  9. Torbicka E, Wilczyński J. Diagnostyka i epidemiologia zakażeń wirusem RS u małych dzieci. Ped Pol 1992;67:235–242
  10. Pancer K, Ciąćka A, Gut W i wsp. Infections caused by RSV among children and adults during two epidemic seasons. Polish Journal of Microbiology 2011;60(3):253–258

Nie zgłoszono.