Specjalne uwarunkowania pielęgnacji skóry u wcześniaków

Particular aspects of skin care in premature infants

Jerzy Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jerzy Szczapa
Klinika Zakażeń Noworodków
Katedra Neonatologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel.: 61 841 94 09

Wpłynęło: 05.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 14.11.2018

Cytowanie

Szczapa J. Specjalne uwarunkowania pielęgnacji skóry u wcześniaków. Postępy Neonatologii 2018;24(2):97–102.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018026

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Skóra wcześniaka wykazuje szczególną wrażliwość na działanie czynników środowiskowych. Ze względu na jej morfologiczną i czynnościową niedojrzałość stosowane procedury pielęgnacyjne i lecznicze powinny uwzględniać stopień dojrzałości pacjenta. Niesprawność bariery naskórkowej wcześniaka ma wpływ nie tylko na samą skórę, ale również na stan ogólny dziecka, zwiększa zachorowalność i umieralność związaną głównie z niestabilnością wodno-elektrolitową, częstszymi zakażeniami oraz toksycznym przezskórnym oddziaływaniem ksenobiotyków. Podstawowym warunkiem prawidłowej pielęgnacji skóry jest zapobieganie kontaktom z czynnikami potencjalnie szkodliwymi oraz szczególnie ostrożne postępowanie mające na celu utrzymanie jej integralności.

Słowa kluczowe: wcześniak, skóra, postępowanie

Abstract:
The skin of preterm infants presents functional and morphological immaturity. There are structural differences between the skin of preterm infants and of term neonates that nave significant clinical consequences. The skin of premature infants is thinner and less effective in its physiological functions like thermoregulation, prevention of TEWL fluid homeostasis, controlling infection and mechanical protection. Due to epidermal and dermal thickness, the skin has increased permeability and transcutaneous absorption of topical agents. This may lead to a local toxic reaction. Systemic adverse effects, heat and water loss and can be a significant source of morbidity. The skin of preterm infants is extremely sensitive and needs special and gentle handling.

Key words: premature infant, skin care

 1. Lund C, Kuller J, Lane A, Lott JW, Raines DA. Neonatal skin care: the scientific basis for practice. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999;18(4):15–27 [doi: 10.1891/0730-0832.18.4.15].
 2. Kalia YN, Nonato LB, Lund CH, Guy RH. Development of skin barrier function in premature infants. J Invest Dermatol 1998;111(2):320–326 [doi: 10.1046/j.1523-1747.1998.00289.x].
 3. Visscher M, Odio M, Taylor T i wsp. Skin care in the NICU patient: effects of wipes versus cloth and water on stratum corneum integrity. Neonatology. 2009;96(4):226–34 [doi: 10.1159/000215593].
 4. Siegfried EC. Neonatal skin and skin care. Dermatol Clin 1998;16(3):437–446.
 5. Cramer K, Wiebe N, Hartling L i wsp. Heat loss prevention: a systematic review of occlusive skin wrap for premature neonates. J Perinatal 2005;25(12):763–769 [doi: 10.1038/sj.jp.7211392].
 6. Gilliam AE, Williams ML. Skin of premature infant. [W] Eichenfield LF, Frieden IJ (eds.) Neonatal Dermatology (2nd ed.). Elsevier Saunders, Philadelphia, USA, 2008, pp.45-57.
 7. Elias PM, Menon GK. Structural and lipid biochemical correlates of the epidermal permeability barrier. Adv Lipid Res. 1991;24:1–26.
 8. Fluhr JW, Darlenski R, Taieb A i wsp. Functional skin adaptation in infancy – almost complete but not fully competent. Exp Dermatol 2010;19(6):483–492 [doi: 10.1111/j.1600-0625.2009.01023.x].
 9. Fox C, Nelson D, Wareham J. The timing of skin acidification in very low birth weight infants. J Perinatal 1998;18(4):272–275.
 10. Lund CH, Osborne JW, Kuller J i wsp. Neonatal skin care: clinical outcomes of the AWHONN/NANN evidence-based clinical practice guideline. Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses and the National Association of Neonatal Nurses. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2001;30(1):41–51.
 11. Siegfried EC, Stone MS, Madison KC. Ultraviolet light burn: a cutaneous complication of visible light phototherapy of neonatal jaundice. Pediatr Dermatol 1992;9(3):278–82.

Nie zgłoszono.