Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja
10. Dni Higieny

Agnieszka Apanasewicz, Ecolab Sp. z o. o.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Dni Higieny to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona epidemiologii, współczesnym trendom zapobiegania zakażeń, analizie najnowszych rekomendacji mających na celu zapobieganie zakażeniom szpitalnym. W roku 2018 odbyły się dziesiąte, jubileuszowe, Dni Higieny. Tym razem uczestnicy spotkali się w stolicy Polski 20–22 września. W konferencji wzięli udział wykładowcy i zaproszeni goście nie tylko z Polski, lecz również z zagranicy – w konferencji uczestniczyło ponad 250 osób z 12 krajów. Konferencja trwała łącznie ponad 10 godzin, a wykładowcami/moderatorami było dziewięciu ekspertów z Polski, Niemiec oraz Francji.
Konferencję rozpoczęła prof. nadzw. dr hab. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie wykładem „Lekooporność w Polsce i w Europie – aktualna sytuacja epidemiologiczna, strategie zwalczania i nowe opcje terapeutyczne”. Autorka przedstawiła problem coraz liczniejszego występowania u pacjentów wielolekoopornych gramujemnych bakterii. W związku z tym podkreśliła konieczność stosowania odpowiednich procedur oraz ścisłej współpracy z laboratorium mikrobiologicznym. Za istotne uznała również prowadzenie racjonalnej antybiotykoterapii ograniczającej wzrost lekooporności.
Kolejny wykład został wygłoszony przez dr. Bernharda Meyera z Monheim am Rhein. W swym wystąpieniu odpowiedział on na pytanie: „Czy stosowanie środków dezynfekcyjnych zwiększa odporność bakterii na środki dezynfekujące i antybiotyki?”. Wykład rozpoczął się od ustalenia definicji pojęć związanych z opornością: czym jest oporność na preparaty dezynfekcyjne i czym się różni od oporności na antybiotyki; czym jest oporność wrodzona, nabyta, a czym adaptacja. Następnie prelegent wskazał, jak sobie radzić z opornością oraz jak jej zapobiegać, a także określił różnice między działaniem antybiotyków a działaniem preparatów dezynfekcyjnych. Omówił również w zarysie historię stosowania antybiotyków oraz preparatów biobójczych, a także literaturę naukową na temat oporności na preparaty biobójcze. W podsumowaniu zostały przedstawione wnioski uzyskane w projekcie BIOHYPO (http://cordis.europa.eu/result/rcn/89974_de.htmlOggioni et al., ExpertRev. AntiInfectTher. 2013;11:363–366), z których wynika, że nie istnieje zagrożenie rozwoju klinicznie znaczącej oporności na antybiotyki w następstwie używania środków dezynfekcyjnych. Na koniec swego wykładu autor podkreślił konieczność dalszego badania nieoczekiwanej zdolności przetrwania mikroorganizmów po zastosowaniu środków biobójczych.
Wykład zatytułowany „Importowane lub rzadkie choroby zakaźne: jakie są zagrożenia związane z obecnym ruchem migracyjnym” wygłosił dr Friedrich von Rheinbaben z HygCen Germany GmbH w Schwerin. Opowiedział on o rzadko występujących chorobach zakaźnych, których przypadki odnotowano w ostatnich latach, i omówił kilka najważniejszych (Zika, Usutu, wirus Zachodniego Nilu, zapalenia wątroby typu A). Poruszył także kwestię chorób związanych z obecnością uchodźców w Europie oraz wymienił niektóre patogeny, jakie mogą przenosić migranci. Na przykładzie Niemiec omówił problemy higieniczne związane z uchodźcami. Wykładowca w ciekawy sposób przypomniał również, jak wiele w obecnej sytuacji epidemiologicznej w Europie zawdzięczamy szczepieniom.
Następnie o przygotowaniu endoskopów w myjni-dezynfektorze ze względu na konieczność kontroli zakażeń opowiedziała Cecile Paya. Podkreśliła, że wciąż dużym problemem jest reprocesowanie endoskopów oraz ich akcesoriów. Szczególną uwagę zwróciła na problemy związane z etapem mycia, które w dużej mierze jest wykonywane ręcznie i zależy od techniki. Dlatego bardzo ważne jest opracowanie dobrej procedury mycia oraz odpowiednie przeszkolenie personelu. A wytyczne międzynarodowe, choć liczne, także nie są ujednolicone. Sytuację dodatkowo utrudnia budowa endoskopów – ich skomplikowana konstrukcja uniemożliwia sterylizowanie parowe. Podczas wykładu prelegentka omówiła także wady i zalety najpopularniejszych substancji aktywnych stosowanych do reprocesowania endoskopów oraz normy, do których należy się odwoływać. Krok po kroku opisała również proces reprocesowania oraz największe trudności występujące podczas każdego etapu. Na koniec zostały przedstawione najnowocześniejsze sposoby przechowywania, suszenia i ochrony endoskopów.
Temat reprocesowania endoskopów był poruszany również po przerwie. Doktor Juergen Gebel z Instytutu Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bon odpowiedział na pytanie: „Przygotowanie endoskopów w myjni-dezynfektorze – czy również skuteczne w przypadku przetrwalników”. Wykład rozpoczął od omówienia na przykładzie informacji z USA oraz Europy znaczenia C. difficile w opiece zdrowotnej. Endoskopy po użyciu należą do najbardziej obciążonych bakteryjnie instrumentów medycznych, więc jeśli nie są odpowiednio reprocesowane, stwarzają duże ryzyko przeniesienia zakażeń. W tym kontekście prelegent szczegółowo omówił wytyczne opracowane przez Instytut Roberta Kocha, dotyczące każdego etapu reprocesowania oraz wymagań strukturalno-funkcjonalnych, a przeznaczone zarówno dla gabinetów, jak i pomieszczeń do reprocesowania oraz toalet dla pacjentów. Następnie zastały przeanalizowane normy określające skuteczność działania sporobójczego – stan obecny w ujęciu CEN (Unia Europejska) oraz VAH (Niemcy). W podsumowaniu prelegent wykazał, że reprocesowanie endoskopów jest skuteczne także przy usuwaniu przetrwalników, muszą jednak zostać spełnione określone warunki.
Najbardziej ożywiona dyskusja była prowadzona podczas ostatniej części konferencji – panelu ekspertów na temat „Czy są potrzebne innowacje w kontroli zakażeń w szpitalu (a jeśli tak, to jakie)?”. Poruszane kwestie wzbudziły tak duże zainteresowanie oraz chęć podzielenia się doświadczeniami własnymi, że jeszcze długo po planowanej godzinie zakończenia konferencji sala była pełna, a dyskusje trwały.