Terapie jednotabletkowe oparte na emtrycytabinie/alafenamidzie tenofowiru oraz sofosbuwirze, stosowane u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV – przegląd aktualnej wiedzy

Single-agent therapies based on emtricitabine / tenofovir alafenamide and sofosbuvir in the treatment of patients with HIV/HCV co-infection – review of current knowledge

Iwona Cielniak, Ewa Siwak

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Iwona Cielniak
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Tel.: 22 335 52 16, Fax: 22 335 52 19

Wpłynęło: 26.11.2018
Zaakceptowano: 21.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Cielniak I, Siwak E. Terapie jednotabletkowe oparte na emtrycytabinie/alafenamidzie tenofowiru oraz sofosbuwirze, stosowane u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV – przegląd aktualnej wiedzy.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):277–283.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018050

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Pacjenci z koinfekcją HIV/HCV są narażeni na wyższe ryzyko niewydolności wątroby niż osoby bez zakażenia HIV. Mają wyższą wiremię HCV w surowicy krwi, z dłuższym okresem półtrwania wirusa. Z danych epidemiologicznych wynika, że występuje zauważalny wzrost częstości serokonwersji HCV w populacji MSM zakażonej HIV. W związku ze skutecznością stosowanej terapii antyretrowirusowej jedną z częstszych przyczyn śmiertelności w tej grupie jest choroba wątroby w wyniku zakażenia HCV. Eliminacja zakażenia HCV jest warunkiem redukcji zgonów z powodu choroby wątroby oraz poprawy przeżywalności. Leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (ang. direct acting antivirals – DAA) zrewolucjonizowały współczesne leczenie zakażenia HCV. Terapie doustne, dobrze tolerowane, stosowane przez 8–12 tygodni (niekiedy 24 tygodnie), wykazują 95% skuteczność u pacjentów zakażonych HCV, a także ze współzakażeniem HIV. Terapia zakażenia HCV u pacjentów zakażonych HIV jest identyczna jak u pacjentów bez współzakażenia HIV, ale wymaga szczegółowej analizy i dostosowania do leków antyretrowirusowych z powodu interakcji lekowych. Leczenie zakażenia HCV bez uwzględnienia potencjalnych interakcji ze schematami ARV grozi nieskutecznością leczenia zakażenia HCV jak również zakażenia HIV. W przypadku jednotabletkowej złożonej terapii ARV jest zalecane sprawdzenie możliwych interakcji z każdym poszczególnym lekiem antyretrowirusowym, mogących wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo terapii oraz na dawkowanie leków ARV. Zarówno w przypadku zastosowania ledipaswiru/sofosbuwiru (Harvoni), jak i welpataswiru/sofosbuwiru (Epclusa) obserwowano wysoką skuteczność i bezpieczeństwo w grupie z koinfekcją HIV/HCV.

Słowa kluczowe: HIV, leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym, wirusowe zapalenie wątroby typu C

Abstract:
Patients with HIV/HCV co-infection are at higher risk of hepatic failure. This population showed a higher level of HCV viral load in the blood, with a longer half-life of the virus. Epidemiological data suggest that there is a noticeable increase in the frequency of HCV seroconversions in the HIV infected MSM population. In the era of effective antiretroviral therapy, liver disease associated with HCV infection is one of the most common causes of mortality in this group. Eradication of HCV has been associated with improved survival and decreased risk of liver-related morbidity. Direct-acting antivirals have revolutionized modern treatment of HCV infection. Oral therapies, well tolerated, used for 8-12 weeks (sometimes 24 weeks) show 95% efficacy in patients infected with HCV, as well as with HCV/HIV co-infection. Treatment indication and regimens are to be the same in HCV/HIV coinfected as in HCV mono-infected patients. Therapy of HCV infection without considering potential interactions with ARV regimens may result in ineffective treatment of HCV infection as well as HIV infection. Better adherence to single-agent therapies based on emtricitabine/tenofovir alafenamide favours the effectiveness of ARV therapy and also improves the effectiveness of HCV treatment. Regimens sofosbuvir-velpatasvir (Epclusa) and ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni) are used to treat HCV infection caused by all genotypes. High efficacy and safety have been observed in patients with types of HCV infection that traditionally have been difficult to treat.

Key words: HIV, direct acting antivirals, HCV

 1. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm
 2. Rosinska M, Janiec J, Niedźwiedzka-Stadnik M. Increase of new HIV diagnoses among men who have sex with men in Poland, 2000 to 2011. Euro Surveill 2013;18(48):20642.
 3. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2017 – 2016 data. Stockholm: ECDC; 2017.
 4. Parczewski M, Cielniak I, Kordek J i wsp. Transmission networks of HCV genotype 1a enriched with pre-existing polymorphism Q80K among HIV-infected patients with acute hepatitis C in Poland. J Acquir Immune Defic Syndr 2018;5;77(5):514–522 [doi: 10.1097/QAI.0000000000001628].
 5. Amele S, Peters L, Lundgren JD i wsp. The hepatitis C continuum of care among HIV infected individuals in EuroSIDA. 16th European AIDS Conference. October 25–27, 2017. Milan. Abstract PS9/1.
 6. Danta M, Semmo N i wsp. Impact of HIV on host-virus interactions during early hepatitis C virus infection. J Infect Dis.2008;197(11):1558–1566 [doi: 10.1086/587843].
 7. Rockstroh JK i wsp. Influence of hepatitis C virus infection on HIV-1 disease progression and response to highly active antiretroviral therapy. J Infect Dis 2005;92(6):992–1002 [doi: 10.1086/432762].
 8. Lo Re V III, Kallan M i wsp. Hepatic decompensation in antiretroviral-treated patients co-infected with HIV and hepatitis C virus compared with hepatitis C virus-monoinfected patients: a cohort study. Ann Intern Med 2014;160(6):369–379 [doi: 10.7326/M13-1829].
 9. Giordano TP, Kramer JR i wsp. Cirrhosis and hepatocellular carcinoma in HIV-infected veterans with and without the hepatitis C virus: a cohort study, 1992–2001. Arch Intern Med 2004;164(21):2349–2354 [doi: 10.1001/archinte.164.21.2349].
 10. Feirer DS. Epidemic of sexually transmitted hepatitis C infection among HIV-infected men. Curr Infect Dis Rep 2010;12(2):118–125 [doi: 10.1007/s11908-010-0088-1].
 11. Vinken L, Fransen KP i wsp. A21 HIV-1 sub-subtype F1 outbreak among MSM in Belgium. Virus Evol 2017;3(Suppl 1):S8 [doi: 10.1093/ve/vew036.020].
 12. European Association for Study of Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2018. J Hepatol 2018;69(2):461–511 [doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.026] .
 13. Halota W, Flisiak R, Juszczyk J i wsp. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2018 Polskiej Grupy Ekspertów HCV. Zakażenia XXI wieku 2018;1(3):105–113 ]doi: 10.31350/zakazenia/2018/3/Z2018019].
 14. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, 2018. http://www.ptnaids.pl/rekomendacje_ptn_aids_2018.pdf
 15. American Association for the Study of Liver Diseases/Infectious Diseases Society of America HCV guidance: recommendations for testing, managing and treating hepatitis C, 2017.
 16. Jézéquel C, Bardou-Jacquet E i wsp. Survival of patients infected by chronic hepatitis C and F0F1 fibrosis at baseline after a 15 year follow-up. Poster 709 (Session: Viral Hepatitis: Hepatitis C–B. Clinical (Except therapy)) The International Liver Congress, 50th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), 2015, Apr 22–26, Vienna, Austria. Journal of Hepatology 2015;62(suppl 2):S589.
 17. EASL. European Association for the Study of the Liver: recommendations on treatment of hepatitis C, 2017. J Hepatol 2017.
 18. EACS. European AIDS Clinical Society: guidelines version 9.0, October 2017.
 19. Parczewski M, Siwak E, Leszczyszyn-Pynka M i wsp. Meeting the WHO 90% target: antiretroviral treatment efficacy in Poland is associated with baseline clinical patient characteristics. J Int AIDS Soc 2017;20(1):21847 [doi: 10.7448/IAS.20.1.21847].
 20. Gunthard HF, Aberg JA, Eron JJ i wsp. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 recommendations of the International Antiviral Society – USA panel. JAMA 2014;312(4):410–425 [doi: 10.1001/jama.2014.8722].
 21. DHHS Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults 2018 https://aidsinfo.nih.gov/guidelines on 09/30/2018
 22. Smart-Study-Group, El-Sadr i wsp. CD4+ count-guided interruption of antiretroviral treatment. The New England Journal of Medicine 2006;355(22):2283–2296 [doi: 10.1056/NEJMoa062360].
 23. Thorpe J, Saeed S, Moodie EE i wsp. Antiretroviral treatment interruption leads to progression of liver fibrosis in HIV-hepatitis C virus co-infection. AIDS 2011;25(7):967–975 [doi: 10.1097/QAD.0b013e3283455e4b].
 24. Epclusa – charakterystyka produktu leczniczego. http://www.ema.europa.eu
 25. Wyles DL, Brau N i wsp. Sofosbuvir/Velpatasvir Fixed Dose Combination for 12 Weeks in patients co-infected with HCV and HIV-1: The Phase 3 ASTRAL-5 Study Abstract PS104. In International Liver Congress 2016, April 13–17. Barcelona, Spain.
 26. Harvoni. Charakterystyka produktu leczniczego. http://www.ema.europa.eu.
 27. German P, Pang P i wsp. Drug interactions between direct acting anti-HCV antivirals sofosbuvir and ledipasvir and HIV antiretrovirals. 15th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV and Hepatitis Therapy, 2014.
 28. Ingiliz P, Christensen S, Kimhofer T i wsp. Sofosbuvir and ledipasvir for 8 weeks for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in HCV-monoinfected and HIV-HCV-coinfected individuals: Results from the German hepatitis C cohort (GECCO-01). Clin Infect Dis 2016;63(10):1320–1324 [doi: 10.1093/cid/ciw567].
 29. Wyles D, Brau N, Kottilil S i wsp. Sofosbuvir and velpatasvir for the treatment of HCV in patients coinfected with HIV-1: an open-label Phase 3 study. Clin Infect Dis 2017;65(1):6–12 [doi: 10.1093/cid/cix260].
 30. Osinusi A, Townsend K, Kohli A i wsp. Virologic response following combined ledipasvir and sofosbuvir administration in patients with HCV genotype 1 and HIV coinfection. JAMA 2015;313(12):1232–1239 [doi: 10.1001/jama.2015.1373].
 31. Naggie S, Cooper C, Saag M i wsp. Ledipasvir and sofosbuvir for HCV in patients coinfected with HIV-1. N Engl J Med 2015;373(8):705–713 [doi: 10.1056/NEJMoa1501315].

Nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.