Tlen singletowy w walce z drobnoustrojami. Pierwsze praktyczne zastosowania w rękawicach medycznych

Singlet Oxygen in fight against microbials. First practical application in medical gloves

Sławomir Gondek

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Sławomir Gondek
Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Tel.: 42 677 14 11, Fax: 42 672 40 10

Wpłynęło: 06.02.2019
Zaakceptowano: 01.03.2019
Opublikowano on-line: 14.03.2019

Cytowanie / Citation

Gondek S. Tlen singletowy w walce z drobnoustrojami. Pierwsze praktyczne zastosowania w rękawicach medycznych.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):29–31
doi: 10.31350/zakazenia/2019/1/Z2019008

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Dłonie personelu medycznego są jednym z głównych, potencjalnych wektorów przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych w obrębie placówek ochrony zdrowia. W toku badań udało się opracować substancję, która wbudowana w strukturę materiału, w kontakcie ze światłem widzialnym powoduje uwalnianie tlenu singletowego z powierzchni rękawicy. Tlen singletowy w kontakcie z drobnoustrojami powoduje uszkodzenie błony komórkowej oraz materiału genetycznego.

Słowa kluczowe: tlen singletowy, reakcje fotodynamiczne, rękawice diagnostyczne, zakażenia krzyżowe, rękawice antybakteryjne, technologia AMG

Abstract:
The hands of medical personnel are one of the main potential vectors of pathogenic microorganisms transmission within health care facilities. It was possible to develop a substance that, embedded in the structure of the material, in contact with visible light causes the release of singlet oxygen from the surface of the glove. Singlet oxygen in contact with microbes causes damage to the cell membrane and genetic material of bacteria.

Key words: singlet oxygen, photodynamic reactions, exam gloves, cross contamination, antymicrobial gloves, AMG technology

  1. Preambuła normy ASTM D7907 – 14 Standard Test Methods for Determination of Bactericidal Efficacy on the Surface of Medical Examination Gloves. https://www.astm.org/Standards/D7907.htm
  2. Jarvi MT, Patterson MS, Wilson BC. Insights into photodynamic therapy dosimetry: simultaneous singlet oxygen luminescence and photosensitizer photobleaching measurements. Biophys J 2012;102(3):661-671. doi:  10.1016/j.bpj.2011.12.043
  3. Biochemia stresu oksydacyjnego. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. http://biotka.mol.uj.edu.pl/zbm/handouts/2013/AJ/wyklad_01.pdf
  4. Bartusik D, Aebisher D, Lyons AM, Greer A. Bacterial inactivation by a singlet oxygen bubbler: identifying factors controlling the toxicity of 1O2 bubbles. Environ Sci Technol 2012;46(21):12098-12104. doi: 10.1021/es303645n
  5. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2017. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-EARS-Net-2017.pdf

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.