Toksoplazmoza a schizofrenia – przegląd literatury. Czy istnieje związek między zarażeniem Toxoplasma gondii a schizofrenią u człowieka?

Toxoplasmosis and schizophrenia – review of literature. Is there any link between contagion Toxoplasma gondii and schizophrenia
in humans?

Maria Gicala

Zakład Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Maria Gicala
Zakład Mikrobiologii Klinicznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków

Wpłynęło: 10.10.2019
Zaakceptowano: 14.11.2019
Opublikowano on-line: 09.12.2019

Cytowanie / Citation

Toksoplazmoza a schizofrenia – przegląd literatury. Czy istnieje związek między zarażeniem Toxoplasma gondii a schizofrenią u człowieka?
Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):225–229.
10.31350/zakazenia/2019/5/Z2019036

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Toxoplasma gondii jest znacznie rozpowszechnionym pierwotniakiem. Na świecie jest około pół miliarda osób seropozytywnych [1]. Mimo iż pasożyt ten zaraża tak dużą liczbę osób, nie jest postrzegany jako potencjalnie niebezpieczny dla naszego zdrowia (z wyjątkiem kobiet ciężarnych czy pacjentów z obniżoną odpornością). Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwy wpływ zarażenia latentnego na schorzenia psychiczne. Jest to też próba usystematyzowania dostępnej wiedzy na ten temat.

Słowa kluczowe: schizofrenia, Toxoplasma gondii, zakażenie latentne

Abstract:
Toxoplasma gondii is a widely distributed protozoan. There are about half a milliard seropositive individuals worldwide. Although that parasite infects so many people, it is not regarded as potentially dangerous to our health (except for pregnant women and immunocompromised individuals). The purpose of this article is to draw attention to a possible impact of latent toxoplasmosis on mental disorders. This is an attempt to systematize available knowledge on this topic.

Key words: schizophrenia, Toxoplasma gondii, latent infection

 1. Cianciara J, Juszczyk J (red.). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. 2. Czelej, Lublin, 2012, pp. 651–659.
 2. Fuglewicz AJ, Piotrowski P, Stodolak A. Relationship between toxoplasmosis and schizophrenia: A review. AdvClinExp Med 2017;26(6):1031–1036. doi: 10.17219/acem/61435
 3. Lass A. Występowanie oocyst T. gondii w środowisku. Rozprawa doktorska. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 2010, p. 21.
 4. Włodarczyk A, Lass A, Witkowski J. Toksoplazmoza — fakty i mity. Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7(4):165–175.
 5. Creuzet C, Robert F, Roisin MP i wsp. Neurons in primary culture are less efficiently infected by Toxoplasma gondii than glial cells. Parasitol Res 1998;84(1):25–30. doi: 10.1007/s004360050351
 6. Halonen SK, Lyman WD, Chiu FC. Growth and development of Toxoplasma gondii in human neurons and astrocytes. J Neuropathol Exp Neurol 1996;55(11):1150–1156. doi: 10.1097/00005072-199611000-00006
 7. McHugh TD, Bathgate T, Mangan J i wsp. Recognition of tissue cyst – specific antigens in reactivating toxoplasmosis. J Med Microbiology 1997;46:587–595. doi: 10.1099/00222615-46-7-587
 8. Cianciara J, Juszczyk J (red.). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. 2. Czelej, Lublin, 2012, p. 509.
 9. Fond G, Macgregor A, Tamouza R i wsp. Comparative analysis of anti-toxoplasmic activity of antipsychotic drugs and valproate. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2014;264(2):179–83. doi: 10.1007/s00406–013–0413–4
 10. Raport „Charakterystyka rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce na podstawie badania EZOP”.
 11. Barbato A. Schizophrenia and public health. World Health Organization, Geneva, 1997.
 12. Sutterland AL, Fond G, Kuin A i wsp. Beyond the association. Toxoplasma gondii in schizophrenia, bipolar disorder, and addiction: systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2015;132(3):161–179. doi: 10.1111/acps.12423
 13. Podogrodzka-Niell M, Tyszkowska M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym. Psychiatr Pol 2014;48(6):1201–1211.
 14. Ciompi L. Affect logic: an integrative model of the psyche and its relations to schizophrenia. Br J Psychiatry Suppl 1994;(23):51–55.
 15. Henriquez SA, Brett R, Alexander J i wsp. Neuropsychiatric disease and Toxoplasma gondii infection. Neuroimmunomodulation 2009;16(2):122–133. doi: 10.1159/000180267
 16. McConkey GA, Martin HL, Bristow GC i wsp. Toxoplasma gondii infection and behaviour – location, location, location? J Exp Biol 2013;216(Pt 1):113–119. doi: 10.1242/jeb.074153
 17. Severance EG, Prandovszky E, Castiglione J i wsp. Gastroenterology issues in schizophrenia: why the gut matters. Curr Psychiatry Rep 2015;17(5):27. doi: 10.1007/s11920-015-0574-0
 18. Schwarz E, Maukonen J, Hyytiäinen T i wsp. Analysis of microbiota in first episode psychosis identifies preliminary associations with symptom severity and treatment response. Schizophr Res 2018;192:398–403. doi: 10.1016/j.schres.2017.04.017
 19. Torrey EF, Bartko JJ, Zhao-Rong Lun i wsp. Antibodies to Toxoplasma gondii in patients with schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Bull 2007;33(3):729–736. doi: 10.1093/schbul/sbl050
 20. Torrey EF, Bartko JJ, Yolken RH. Toxoplasma gondii and other risk factors for schizophrenia: an update. Schizophrenia Bulletin May 2012;38(3):642–647. doi: 10.1093/schbul/sbs043
 21. Arias I, Sorlozano A, Villegas E i wsp. Infectious agents associated with schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Res 2012;136(1–3):128–136. doi: 10.1016/j.schres.2011.10.026
 22. Cetinkaya Z, Yazar S, Gecici O i wsp. Anti-Toxoplasma gondii antibodies in patients with schizophrenia—preliminary fin-dings in a Turkish sample. Schizophr Bull 2007;33(3):789–791. doi: 10.1093/schbul/sbm021
 23. Leweke FM, Gerth CW, Koethe D i wsp. Antibodies to infectious agents in individuals with recent onset schizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2004;254(1):4–8. doi: 10.1007/s00406-004-0481-6
 24. Alipour A, Shojaee S, Mohebali M i wsp. Toxoplasma infection in schizophrenia patients: a comparative study with control group. Iran J Parasitol 2011;6(2):31–37.
 25. Bay-Richter C, Buttenschøn HN, Mors O i wsp. Latent toxoplasmosis and psychiatric symptoms – A role of tryptophan metabolism? Journal of Psychiatric Research 2019;110:45–50. doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.12.016
 26. Khandaker GM, Zimbron J, Lewis G i wsp. Prenatal maternal infection, neurodevelopment and adult schizophrenia: a systematic review of population-based studies. Psychol Med 2013;43(2):239–257. doi: 10.1017/S0033291712000736
 27. Brown AS, Schaefer CA, Quesenberry CP Jr i wsp. Maternal exposure to toxoplasmosis and risk of schizophrenia in adult offspring. Am J Psychiatry 2005;162(4):767–773. doi: 10.1176/appi.ajp.162.4.767
 28. Karabulut N, Bilgiç S, Güroki MB i wsp. Is there any role of latent toxoplasmosis in schizophrenia disease? Journal of the Chinese Medical Association 2015;78(9):533–537. doi: 10.1016/j.jcma.2015.06.007
 29. Lindgren M, Torniainen-Holm M, Härkänenc T i wsp. The association between toxoplasma and the psychosis continuum in a general population setting. Schizophrenia Research 2018;193:329–335. doi: 10.1016/j.schres.2017.06.052
 30. Cubitt WD, Ades AE, Peckham CS i wsp. Evaluation of five commercial assays for screening antenatal sera for antibodies to Toxoplasma gondii. 1992;45(5):435–438. doi: 10.1136/jcp.45.5.435
 31. Innes EA. Toxoplasmosis: comparative species susceptibility and host immune response. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1997;20(2):131–138. doi: 10.1016/s0147-9571(96)00038-0
 32. Kamerkar S, Davis PH. Toxoplasma on the brain: understanding host-pathogen interactions in chronic CNS infection. J Parasitol Res 2012;2012:589295. doi: 10.1155/2012/589295
 33. Venkatasubramanian G, Debnath M. Neuroimmunological aberrations and cerebral asymmetry abnormalities in schizophrenia: select perspectives on pathogenesis. Clin Psychopharmacol Neurosci 2014;12(1):8–18. doi: 10.9758/cpn.2014.12.1.8
 34. Jones-Brando L, Torrey EF, Yolken R. Drugs used in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder inhibit the replication of Toxoplasma gondii. Schizophr Res 2003;62(3):237–244. doi: 10.1016/s0920-9964(02)00357-2
 35. Webster JP, Lamberton PH, Donnelly CA i wsp. Parasites as causative agents of human affective disorders? The impact of anti-psychotic, mood-stabilizer and anti-parasite medication on Toxoplasma gondii’s ability to alter host behavior. Proc Biol Sci 2006;273(1589):1023–1030. doi: 10.1098/rspb.2005.3413
 36. Milewska-Bobula B, Lipka B, Gołąb E i wsp. Proponowane postępowanie w zarażeniu Toxoplasma gondii u ciężarnych i ich dzieci. Przegl Epidemiol 2015;69:403–410.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.