Artykuł reklamowy Abj-Vision sp. z o.o
www.abj-vision.pl

Urządzenia do mobilnego nawiewu laminarnego mającego na celu ograniczenie infekcji bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną w salach operacyjnych: doświadczenia szwedzkiego oddziału neurochirurgii

dr Ann-Christin von Vogelsangm – certyfikowana pielęgniarka chirurgiczna1, 2; dr Peter Löwenhielm, mgr piel. Amina Guenna Holmgren, dr n. med. Petter Förander,

1 Oddział Neurochirurgii, Karolinska University Hospital
2 2Dept. CNS, Karolinska Institutet, Szwedzki Instytut Badawczy

Ann-Christin von Vogelsang
Karolinska University Hospital/Karolinska Institutet
e-mail: ann-christin.von-vogelsang@ki.se
Telefon: +46 8 517 739 72

To badanie było wspierane przez Vinnova „Innovation Mot Infektion” dnr 2012-01252

WERSJA ELEKTRONICZNA

Wstęp

Zewnętrzne infekcje na sali operacyjnej są spowodowane zakażeniem pola operacyjnego podczas zabiegu. Zakażenie może być przenoszone drogą powietrzną oraz przez kontakt z instrumentami lub płynami, które uległy zakażeniu podczas operacji.
Jednostka pomiaru bakterii przenoszonych drogą powietrzną to jednostka tworząca kolonie (CFU), określa ona liczbę mikroorganizmów w m3 badanego materiału. Ta mikrobiologiczna właściwość powietrza w sali operacyjnej (OR) zależy od liczby personelu, jego ubrania i poziomu aktywności, rodzaju wentylacji oraz częstości otwierania drzwi. Większość operacji neurochirurgicznych jest klasyfikowana jako operacje czyste, podatne na infekcje ze względu na użycie sztucznych implantów i w związku z tym wymagające idealnie czystego powietrza w sali operacyjnej. Średnia wartość ≤5 CFU/m³ w próbce powietrza jest wskaźnikiem wymaganej czystości.
Wprawdzie infekcje pola operacyjnego podczas zabiegów neurochirurgicznych mogą mieć katastrofalne skutki, nie istnieją jednak badania oceniające jakość powietrza w czasie trwania tego typu operacji.
Opisywane badanie ma na celu ocenę wpływu systemów mobilnego nawiewu laminarnego (MLAF) na mikrobiologiczną jakość powietrza w salach operacyjnych wyposażonych w tradycyjną wentylację turbinową.

Metody

Niniejsze badanie to quasi-eksperymentalny projekt będący częścią większego projektu „Innowacja w walce w infekcją”, koordynowanego przez Szwedzki Instytut Badawczy (RISE).
Próbki powietrza były pobierane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Szwedzkiego Instytutu Standardów SIS-TS 39:2012 podczas trwania operacji neurochirurgicznych, w zwyczajnych warunkach i przy użyciu dodatkowych urządzeń MLAF. Zostały użyte następujące systemy MLAF: SteriStay (fot. 1), chroniący instrumenty przed zakażeniem bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną, oraz Operio (fot. 2), skierowany w stronę pola operacyjnego i chroniący zarówno instrumenty, jak i pole operacyjne.
Użyto próbnika powietrza w celu pobrania mikroorganizmów przenoszonych droga powietrzną na płyty agarowe. Dla każdego instrumentu wprowadzono płytę agarową do próbnika powietrza i próbnik był owijany (fot. 3). Próbkowanie zostało przeprowadzone peryferyjnie na sali operacyjnej, ≤0,5 m od pola operacyjnego oraz nad stołem z instrumentami chirurgicznymi (fot. 4). Płyty agarowe były inkubowane przed policzeniem bakterii (fot. 5). Dane były zbierane co miesiąc przez 16 miesięcy.

Wyniki

Zbieranie danych zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 roku. Zebrano 199 płyt agarowych, do których próbki pobrano podczas 38 operacji neurochirurgicznych, 19 przy tradycyjnej wentylacji, a pozostałe 19 przy użyciu dodatkowych MLAF. Dane nie były dystrybuowane w sposób normalny i dlatego użyto nieparametrycznych metod statystycznych.
Wyniki wykazały znaczne zmniejszenie CFU/m³ przy użyciu MLAF: na polu operacyjnym (zakres CFU 1–13, średnio 2 przy MLAF i zakres 1–127, średnio 15 bez MLAF, p<0,001), a także nad stołem z instrumentami chirurgicznymi (zakres CFU 1–13, średnio 0 przy MLAF i zakres 1–147, średnio 12 bez MLAF, p<0,001).
Na fotografii 6 pokazano inkubowaną płytę agarową po próbkowaniu przy zastosowaniu MLAF, natomiast fotografia 7 przedstawia inkubowaną płytę agarową po próbkowaniu podczas tej samej operacji (usunięcie guza mózgu) bez użycia MLAF. Analiza regresji wykazała, że tylko jedna zmienna miała znaczący wpływ na CFU/m³: stosowanie MLAF. Liczba personelu i otwieranie drzwi nie miały znaczenia.

Wniosek

Urządzenia MLAF znacznie poprawiają mikrobiologiczną jakość powietrza, umożliwiają uzyskanie poziomu czystości wymaganego w strefie sterylnej przy tradycyjnej wentylacji turbinowej.