W dniach 7-8 grudnia 2018 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, odbędzie się XXII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń”.

Podczas spotkania zostaną poruszone aktualne wyzwania ze strony medycyny zakażeń. Wykłady będą dotyczyć zarówno medycyny klinicznej, jak i epidemiologii oraz diagnostyki zakażeń. Wybitni przedstawiciele polskiej medycyny wyrazili zgodę na wygłoszenie referatów i prowadzenie sesji. Istnieje możliwość prezentowania plakatów – szczegóły rejestracji i przesyłania plakatów na stronie: www.fundacjacmk.pl

Serdecznie wszystkich zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Przewodnicząca Sympozjum

PROGRAM

PIĄTEK  07.12.2018

09:00–11:00 Rejestracja uczestników
11:00–11:15 Otwarcie Sympozjum – Prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
11:15–12:00 Szpitalna polityka antybiotykowa: sukcesy i porażki – Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)

Sesja I – Antybiotykooporność – nowe mechanizmy oporności
Przewodniczą:  Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat i Prof. Marek Gniadkowski

12:00–12:30 Pałeczki jelitowe wytwarzające karbapenemazy – bieżące problemy – Prof. Marek Gniadkowski (Warszawa)
12:30–13:00 Antybiotykooporność problem nie tylko  medycyny? – Prof. Marian Binek (Warszawa)
13:00–13:20 Oporność na linezolid  u Gram-dodatnich Ziarenkowców –  Prof. Ewa Sadowy   (Warszawa)
13:20–13:40 Wielooporność u Neisseria  gonnorrhoeae  – Dr Dorota Żabicka (Warszawa)
13:40–13:50 Dyskusja

Sesja II – Sesja plakatowa
Przewodniczą: Prof. Alina Olender i Prof. Anna Skoczyńska

13:45 – 15:15  Sesja plakatowa
13:45 – 15:00  obiad

Sesja III –  Przyczyny niepowodzeń w antybiotykoterapii
Przewodniczą: Prof. Andrea Horvath i Dr Aleksander Deptuła

15:00–15:30 Czy EBM jest receptą na sukces antybiotykoterapii? – Prof.  Andrea Horvath (Warszawa)
15:30–15:50 Biofilm – czy wpływa na niepowodzenia terapii? – Prof. Elżbieta Anna Trafny  (Warszawa)
15:50–16:10 Udział laboratorium w kształtowaniu racjonalnej antybiotykoterapii – Mgr Katarzyna Pawlik (Warszawa)
16:10–16:30 Antybiotykoterapia -odpowiedzialność po stronie  lekarza – Dr Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)
16:30–16:45 Dyskusja
16:45 – 17:00   przerwa kawowa

Sesja IV – Nie tylko bakterie
Przewodniczą:  Prof. Marta Wróblewska i Prof.  Leszek Szenborn

17:00–17:30 Candida auris – Dr Małgorzata Prażyńska (Bydgoszcz)
17:30–18:00 Malaria – coraz bliżej nas – Dr Piotr Kajfasz (Warszawa)
18:00–18:30 Grypa  – 100 lat zmagań – Prof. Leszek Szenborn (Wrocław)
18:30–18:45 Dyskusja
19:00–21:00 kolacja

SOBOTA 08.12.2018

Sesja V –  Nowości w medycynie zakażeń
Przewodniczą:  Prof. Waleria Hryniewicz i Prof. Andrzej Kübler

09:00–09:30 Pozaustrojowe oczyszczanie krwi w leczeniu ciężkich zakażeń – Prof. AndrzejKübler (Wrocław)
09:30–09:50 Sepsa – wszystkie ręce na pokład – terapie wspomagające – Dr Agnieszka Misiewska –   Kaczur (Cieszyn)
09:50–10:10 Nowe rekomendacje  leczenia i diagnostyki zakażeń  C. difficile – Prof. Gajane Martirosian (Katowice)
10:10–10:30 Nowe leki i szczepionki – Prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
10:30–10:50 Nowe możliwości diagnostyki zakażeń – Prof. Marta Wróblewska (Warszawa)
10:50–11:05 Dyskusja
11:05–11:35 przerwa kawowa

Sesja VI – Zakażenia odzwierzęce
Przewodniczą: Prof. Gajane Martirosian i Prof. Michał Holecki

11:35–12:00 Zespół Guillaina-Barrégo – Prof. Piotr Albrecht (Warszawa)
12:00–12:30  Listerioza – Dr Alicja Kuch (Warszawa)
12:30–13:00 Zespół hemolityczno-mocznicowy – Prof. Michał Holecki (Katowice)
13:00–13:30  Dyskusja
13:30–14:00 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum – Prof. Waleria Hryniewicz