Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie w terminie: 15-18 września 2020 r. Jest to okazja do zdobycia wiedzy mikrobiologicznej, podzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi oraz do spotkania merytorycznego i towarzyskiego osób zainteresowanych wspólną tematyką naukową.
PTM zostało powołane 92 lata temu i Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa organizowane są co 4 lata (www.microbiology.pl). Jest to największe wydarzenie naukowe związane z mikrobiologią i najliczniejsze spotkanie polskich mikrobiologów w tym okresie. Zwykle bierze w nim udział ponad pół tysiąca mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów pracujących w służbie zdrowia, weterynarii, instytutach naukowych i uczelniach, a także w przemyśle, rolnictwie oraz wykonujących mikrobiologiczne badania kontrolne w rozmaitych obszarach. W Zjazdach PTM udział biorą firmy diagnostyczne, chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, wytwarzające żywność, środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki, testy oraz aparaturę kontrolną i badawczą stosowaną w rozmaitych działach mikrobiologii.


Wiele mikrobiologicznych badań naukowych, rozwojowych i użytkowych dotyczy aktualnych problemów: narastającej lekooporności drobnoustrojów chorobotwórczych, doskonalenia diagnostyki mikrobiologicznej, badań genetycznych drobnoustrojów, badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska, GMO, poprawy systemu jakości i metod kontroli żywności, leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetycznych.
Planujemy, że obrady będą odbywały się w sesjach naukowych:

 • Mikrobiom człowieka i probiotyki;
 • Zakażenia układu pokarmowego;
 • Zakażenia układu oddechowego;
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego;
 • Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności;
 • Genetyka drobnoustrojów;
 • Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych;
 • Nowe terapie przeciwbakteryjne – kandydaci na leki;
 • Bakteriofagi i peptydy – jako nowe terapie alternatywne;
 • Aktualne problemy w wakcynologii;
 • Immunologia zakażeń;
 • Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki;
 • Patomechanizmy zakażeń;
 • Mykologia;
 • Wirusologia;
 • Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja;
 • Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia;
 • Mikrobiologia żywności;
 • Mikrobiologia weterynaryjna;
 • Varia.

Planujemy również prezentacje najnowszych prac habilitacyjnych i doktorskich z obszaru mikrobiologii, a także sesje sponsorowane przez firmy.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zarezerwowania sobie terminu 15-18.09.2020 na uczestnictwo w tym wielkim wydarzeniu w świecie mikrobiologii polskiej. Zachęcamy również wszystkich mikrobiologów, a zwłaszcza młodych adeptów tej nauki do przygotowania interesujących wystąpień i podzielenia się wynikami swoich badań naukowych, jak również rutynowych.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. farm. Agnieszka E. Laudy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Stefan Tyski

Patronat medialny