Zakażenia Clostridium difficile – rozpoznanie i postępowanie u osób w starszym wieku

Infections with Clostridium difficile – diagnostics and treatment
in the elderly

Hanna Pituch, Dorota Wultańska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Hanna Pituch
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
Tel.: 22 628 27 39

Wpłynęło: 11.07.2018
Zaakceptowano: 10.08.2018
Opublikowano on-line: 12.09.2018

Cytowanie

Pituch H, Wultańska D. Zakażenia Clostridium difficile – rozpoznanie i postępowanie u osób w starszym wieku.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):161–168. doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018033

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Obciążenie podmiotów leczniczych związane z zakażeniem Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) zwiększyło się w ostatnich latach ze względu na wzrost częstości przypadków CDI i wydłużony okres hospitalizacji pacjentów z CDI. Zakażenie Clostridium difficile dotyczy w szczególności ludzi w starszym wieku ze względu na liczne uwarunkowania, jak: upośledzenie układu odpornościowego, zaburzenia mikrobiomu jelitowego, niedożywienie, duże zużycie antybiotyków i częstsze narażenie na działanie leków innych niż antybiotyki. Dwa na trzy przypadki CDI związane z opieką zdrowotną występują u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Dodatkowo osoby w starszym wieku są bardziej narażone na nawroty CDI (ang. recurrence CDI – rCDI) jako najważniejszego problemu w leczeniu. Główne opcje terapeutyczne obejmują leki takie jak: metronidazol, wankomycyna i w mniejszym stopniu fidaksomycyna oraz przeszczep bakterii jelitowych – FMT (ang. fecal microbiota transplantation). W pracy przedstawiono epidemiologię CDI, czynniki ryzyka oraz aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki, leczenia, zapobiegania zakażeniom C. difficile oraz zarządzania środowiskiem szpitalnym w sytuacji wystąpienia CDI.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, starszy wiek, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Abstract:
Burden for health-care systems associated with Clostridium difficile infection (C. difficile infection – CDI) has increased recently due to an increase in the incidence of CDI cases and the rising costs of medical care for a patient with CDI. CDI in particular affects older people due to numerous conditions such as: impaired immune system, disorders of the intestinal microbiome, malnutrition, increasing antibiotic consumption, and more frequent exposure to drugs other than antibiotics. Two out of three CDIs related to healthcare are found in patients who are 65 years old or older. In addition, older people are more prone to CDI recurrence (recurrence CDI – rCDI). Currently, three antibiotics as metronidazole, vancomycin and fidaxomicin and the fecal microbiota transplantation (FMT) are available to treat CDI. The paper presents epidemiology, current recommendations regarding diagnostics, treatment, prevention of C. difficile infections and management of the hospital environment in situation of CDI.

Key words: Clostridium difficile older age, diagnosis, treatment, prevention of CDI

 1. Redelings MD, Sorvillo F, Mascola L. Increase in Clostridium difficile – related mortality rates, United States, 1999–2004. Emerg Infect Dis 2007;13(9):1417–1419 [doi: 10.3201/eid1309.061116].
 2. Asempa TE, Nicolau DP. Clostridium difficile infection in the elderly: an update on management. Clin Interv Aging. 2017;12:1799–1809 [doi: 10.2147/CIA.S149089].
 3. Davies EA, O’Mahony MS. Adverse drug reactions in special populations – the elderly. Br J Clin Pharmacol. 2015;80(4):796–807 [doi: 10.1111/bcp.12596].
 4. Cober ED, Malani PN. Clostridium difficile infection in the „oldest” old: clinical outcomes in patients aged 80 and older. J Am Geriatr Soc 2009;57(4):659–662 [doi: 10.1111/j.1532-5415.2009.02182.x].
 5. Kuijper EJ, Coignard B, Tull P, i wsp. Emergence of Clostridium difficile-associated disease in North America and Europe. Clin Microbiol Infect 2006;12(Suppl. 6):S2–S18 [doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01580.x].
 6. Rupnik M, Wilcox MH, Gerding DN. Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol 2009;7(7):526-536 [doi: 10.1038/nrmicro2164].
 7. Pituch H, Obuch-Woszczatyński P, Lachowicz D i wsp. Hospital-based Clostridium difficile infection surveillance reveals high proportions of PCR ribotypes 027 and 176 in different areas of Poland, 2011 to 2013. Euro Surveill 2015;20(38):pii=30025 [doi: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.38.30025].
 8. Pituch H, Obuch-Woszczatyński P, Lachowicz D i wsp. Prevalence of Clostridium difficile infection in hospitalized patients with diarrhoea: Results of a Polish multicenter, prospective, biannual point-prevalence study. Adv Med Sci 2018;63(2):290–295 [doi: 10.1016/j.advms.2018.03.003].
 9. Pépin J, Valiquette L, Alary ME, i wsp. Clostridium difficile-associated diarrhea in a region of Quebec from 1991 to 2003: a changing pattern of disease severity. CMAJ 2004;171(5):466–472 [doi: 10.1503/cmaj.1041104].
 10. Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile infection. N Engl J Med 2015;372(16):1539–1548 [doi: 10.1056/NEJMra1403772].
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic resistance threats in the United States; 2013. Available from: https://www.cdc.gov/dru­gresistance/pdf/ar-threats-2013-508.pdf. Accessed August 12, 2017.
 12. Lucado J, Gould C, Elixhauser A. Clostridium Difficile Infections (CDI) in Hospital Stays, 2009: Statistical Brief #124. 2012 Jan. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs [Internet]. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2006.
 13. Davies KA, Longshaw CM, Davis GL i wsp. Underdiagnosis of Clostridium difficile across Europe: the European, multicentre, prospective, biannual, point-prevalence study of Clostridium difficile infection in hospitalised patients with diarrhoea (EUCLID). Lancet Infect Dis 2014;14(12):1208-1219 [doi: 10.1016/S1473-3099(14)70991-0]
 14. Gordon D, Young LR, Reddy S i wsp. Incidence of Clostridium difficile infection in patients receiving high-risk antibiotics with or without a proton pump inhibitor. J Hosp Infect 2016;92(2):173–177 [doi: 10.1016/j.jhin.2015.10.009].
 15. Haran JP, Bradley E, Howe E i wsp. Medication Exposure and Risk of Recurrent Clostridium difficile Infection in Community-Dwelling Older People and Nursing Home Residents. J Am Geriatr Soc. 2018;66(2):333–338 [doi: 10.1111/jgs.15176].
 16. Rao K, Micic D, Chenoweth E i wsp. Poor functional status as a risk factor for severe Clostridium difficile infection in hospitalized older adults. J Am Geriatr Soc. 2013;61(10):1738–1742 [doi: 10.1111/jgs.12442].
 17. Crobach MJ, Planche T, Eckert C i wsp. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the diagnostic guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2016;22(Suppl. 4):S63–S81 [doi: 10.1016/j.cmi.2016.03.010].
 18. Debast SB, Bauer MP, Kuijper EJ; European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2014;20(Suppl. 2):S1–S26 [doi: 10.1111/1469-0691.12418].
 19. Ooijevaar RE, van Beurden YH, Terveer EM i wsp. Update of treatment algorithms for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2018;24(5):452–462. [doi: 10.1016/j.cmi.2017.12.022].
 20. Orenstein R, Dubberke E, Hardi R, et al. Safety and Durability of RBX2660 (Microbiota Suspension) for Recurrent Clostridium difficile Infection: Results of the PUNCH CD Study. Clin Infect Dis. 2016;62:596–602 [doi: 10.1093/cid/civ938].
 21. Rudek J. Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca jako alternatywna metoda pielęgnacji pacjenta z biegunką w oddziale intensywnej terapii. Forum Zakażeń 2014;5(1):7–15.
 22. Tschudin-Sutter S, Kuijper EJ, Durovic A i wsp. Guidance document for prevention of Clostridium difficile infection in acute healthcare settings. Clin Microbiol Infect. 2018. pii: S1198-743X(18)30195-2 [doi: 10.1016/j.cmi.2018.02.020].

Nie zgłoszono.