Zakażenia i zarażenia przewodu pokarmowego w kontekście diagnostyki mikrobiologicznej wykonywanej w Polsce

Gastrointestinal infections in the context of microbiological diagnostics in Poland

Diana Wierzbicka, Edyta Podsiadły

 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersetetu Medycznego
 2. Zakład Mikrobiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Diana Wierzbicka
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63a, blok 2H
02-091 Warszawa
Tel./fax: 22 317 9511

Wpłynęło: 05.06.2019
Zaakceptowano: 09.07.2019
Opublikowano on-line: 17.09.2019

Cytowanie / Citation

Wierzbicka D, Podsiadły E. Zakażenia i zarażenia przewodu pokarmowego w kontekście diagnostyki mikrobiologicznej wykonywanej w Polsce.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(4):175–179.
 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019019

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Zakażenia przewodu pokarmowego to jedna z głównych przyczyn zachorowań i zgonów, szczególnie dzieci <5 r.ż. W skali świata większość biegunek jest wywoływana przez wirusy, głównie norowirusy. Spośród bakterii największy potencjał epidemiczny mają bakterie z rodzaju Campylobacter i Salmonella. Za dominujący czynnik wśród pasożytów jest uważana Gardia intestinalis. Epidemiologia zakażeń w Polsce różni się od raportowanej na świecie, przyczyną tego najczęściej są odmienne standardy diagnostyczne stosowane w kraju.

Słowa kluczowe: zakażenia przewodu pokarmowego, diagnostyka mikrobiologiczna, PCR

Abstract:
Gastrointestinal infections are one of the main causes of morbidity and death of children under 5 years of age. In the world, most diarrheas are caused by viruses, mainly noroviruses. Campylobacter and Salmonella represent the greatest epidemic potential. Gardia intestinalis is considered the dominating factor among parasites. Epidemiology of infections in Poland differs from the one reported from other countries, due to other diagnostic standards in our country.

Key words: gastrointestinal infection, microbiological diagnostics, PCR

 1. Kirk MD, Pires SM, Black RE, Caipo M, Crump JA, Devleesschauwer B i wsp. World Health Organization estimates of the global and regional disease burden of 22 foodborne bacterial, protozoal, and viral diseases, 2010: a data synthesis. PLoSMed 2015;12(12):e1001921. doi:  1371/journal.pmed.1001921.
 2. Szych J. Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa, 2015.
 3. Rokosz N, Rastawicki W, Jagielski M. Hetkowska-Abramczyk Z. Wykrywanie przeciwciał dla pałeczek Campylobacter jejuni u dzieci z zespołem Guillain-Barre przy zastosowaniu różnych preparatów. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2011;63:255–261.
 4. Camacho N, Espinoza C, Rodríguez C, Rodríguez E. Isolates of Clostridium perfringens recovered from Costa Rican patients with antibiotic-associated diarrhoea are mostly enterotoxin-negative and susceptible to first-choice antimicrobials. J Med Microbiol 2008;57(3):343–347. doi:  1099/jmm.0.47505-0
 5. Kądzielska J, Obuch-Woszczatynski P, Pituch H, Młynarczyk G. Clostridium perfringens jako czynnik etiologiczny biegunki poantybiotykowej. Postępy Mikrobiologii 2012;51(1):17–25.
 6. Kozieł N, Kukier E, Kwiatek K. Clostridium perfringens – znaczenie epidemiologiczne i diagnostyka zachorowań. Medycyna Weterynaryjna 2019;75(5):265–270. doi:  21521/mw.6161
 7. Półtorak K, Wieczorek K, Osek J. Patogenne Escherichia coli – mechanizmy chorobotwórczości. Medycyna Weterynaryjna 2016;72(6):352–357. doi:  21521/mw.5522
 8. Yang X, Wang H. Pathogenic Escherichia coli. W: Batt CA, Tortorello ML (ed.). Encyclopedia of Food Microbiology. Academic Press, London, 2014, pp. 695–702.
 9. Sell J, Dolan B. Common gastrointestinal infections. Prim Care 2018;45(3):519–532. doi:  1016/j.pop.2018.05.008
 10. Kołakowska A, Madajczak G. Pałeczki Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi. Przegl epidemiol 2011;65:57–62.
 11. Bauman-Prokopczyk A, Sadkowska-Todys M, Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. α-medica Press, Bielsko-Biała, 2014.
 12. Jagielski M. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa, 2010, 180–187; 195–217; 218–230.
 13. Blaser MJ, Engberg J. Clinical aspects of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli infections. W: Nachamkin I, Szymanski CM, Blaser MJ (red.). Campylobacter. 3rd ed. . ASM press, Waszyngton DC, 2008, pp. 99–121.
 14. Rożej W, Gołąb E, Waloch M, Wąsik M, Sadkowska-Todys M, Czerwiński M, Dzbeński T. Występowanie Cryptosporidium u dzieci i osób dorosłych z biegunką o nieustalonej etiologii. Przegl Epidemiol 2010;64:35–39.
 15. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy. Koliber, Lublin, 2011.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.