Zastosowanie leków z grupy echinokandyn – w szczególności kaspofunginy w prewencji i leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych w populacji dorosłych pacjentów ze schorzeniami onkohematologicznymi, w tym po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych

Echinocandins – in particular caspofungin for prevention and treatment of invasive fungal infections in adult patients with onco-hematological diseases including recipients of hematopoietic stem cells

Michał Górka, Martyna Maciejewska, Emilian Snarski, Wiesław W. Jędrzejczak

 1. Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Michał Górka
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Tel.: 22 599 28 18

Wpłynęło: 30.07.2018
Zaakceptowano: 29.08.2018
Opublikowano on-line:20.09.2018

Cytowanie

Górka M, Maciejewska M, Snarski E, Jędrzejczak WW. Zastosowanie leków z grupy echinokandyn – w szczególności caspofunginy w prewencji i leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych w populacji dorosłych pacjentów ze schorzeniami onkohematologicznymi, w tym po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):183–191. doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018034

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Infekcje grzybicze stanowią istotny problem w opiece hematologicznej XXI wieku. Skuteczne zapobieganie tym infekcjom oraz ich leczenie to nadal aktualne wyzwanie w tej grupie chorych. Leki z grupy echinokandyn dostarczają klinicystom kolejną, niezwykle efektywną broń w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych. Nie bez znaczenia pozostaje także pytanie o kosztoefektywność takiego postępowania. W związku z powyższym, w ujęciu farmakoekonomicznym, cenną opcją wydaje się pojawienie preparatów generycznych leków przeciwgrzybiczych. Celem poniższej publikacji jest omówienie wskazań do zastosowania leków z grupy echinokandyn (w szczególności kaspofunginy) w profilaktyce i leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych w populacji pacjentów onkohematologicznych, w tym poddawanych procedurze transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. W poniższym artykule dokonano analizy spektrum działania leków z grupy echinokandyn, różnic pomiędzy poszczególnymi substancjami czynnymi, możliwości zastosowania kaspofunginy w wymienionej wyżej populacji pacjentów na podstawie wskazań rejestracyjnych leku oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Słowa kluczowe: echinokandyny, kaspofungina, infekcja grzybicza

Abstract:
Fungal infections are a significant problem in the hematological care in the 21st century. Effective prevention and treatment of those infections remains still a challenge. Echinocandins provide another effective treatment option for serious fungal infections. Additionally, the cost-effectiveness of the treatment is also important and implementation of generic antifungal agents can have a significant role in improvement of pharmacoeconomic aspects of the therapy. The aim of the article is to present therapeutic indications of echinocandins (in particular caspofungin) in the prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in the population of oncohematological patients including hematopoetic stem cell recipients. We analyzed the spectrum of action of medicines from the group of echinocandins, the differences between individual active substances and the possibility of using caspofungin in the above-mentioned patient population based on drug registration indications and guidelines of international scientific societies.

Key words: echinocandins, caspofungin, fungalinfection

 1. Yue Q, Chen L, Zhang X i wsp. Evolution of Chemical Diversity in Echinocandin Lipopeptide Antifungal Metabolites. Eukaryotic Cell 2015;14(7):698–718 [doi:10.1128/EC.00076-15].
 2. Allana J Sucher, Elias B Chahine i wsp. Echinocandins: The Newest Class of Antifungals, Ann Pharmacother 2009;43(10):1647–1657 [doi: 10.1345/aph.1M237].
 3. Douglas CM. Fungal beta(1,3)-D-glucan synthesis. Med Mycol 2001;39(Suppl 1):S55–S66.
 4. Cabib E, Roh DH, Schmidt M i wsp. The yeast cell wall and septum as paradigms of cell growth and morphogenesis. J Biol Chem 2001;276:19679–19682 [doi: 10.1074/jbc.R000031200].
 5. Beauvais A, Latgé JP. Membrane and cell wall targets in Aspergillus fumigatus. Drug Resist Updat 2001;4(1):38–4 [doi: 10.1054/drup.2001.0185].
 6. Pfaller MA, Boyken L, Hollis RJ i wsp. In vitro susceptibility of invasive isolates of Candida spp. to anidulafungin, caspofungin, and micafungin: six years of global surveillance. J Clin Microbiol 2008;46(1):150–156 [doi: 10.1128/JCM.01901-07].
 7. Pfaller MA, Castanheira M, Lockhart SR i wsp. Frequency of decreased susceptibility and resistance to echinocandins among fluconazole-resistant bloodstream isolates of Candida glabrata. J Clin Microbiol 2012;50(4):1199.–1203 [doi: 10.1128/JCM.06112-11].
 8. Alexander BD, Johnson MD, Pfeiffer CD i wsp. Increasing echinocandin resistance in Candida glabrata: clinical failure correlates with presence of FKS mutations and elevated minimum inhibitory concentrations. Clin Infect Dis 2013;56(12):1724–1732 [doi: 10.1093/cid/cit136].
 9. Chowdhary A, Meis JF i wsp.: Multidrug-resistant endemic clonal strain of Candida auris in India. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014;33(6):919–926 [doi: 10.1007/s10096-013-2027-1]
 10. Nett J, Lincoln L, Marchillo K i wsp. Putative role of beta-1,3 glucans in Candida albicans biofilm resistance. Antimicrob Agents Chemother 2007;51(2):510–520 [doi: 10.1128/AAC.01056-06].
 11. Charakterystyka produktu leczniczego Cancidas; https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170424137757/anx_137757_pl.pdf.
 12. Denning DW. Echinocandin antifungal drugs. Lancet. 2003;362, (9390):1142–1151 [doi: 10.1016/S0140-6736(03)14472-8].
 13. Boucher HW, Groll AH, Chiou CC i wsp. Newer systemic antifungal agents: pharmacokinetics, safety and efficacy. Drugs 2004;64(18):1997–2020.
 14. Mycamine (micafungin sodium) – Highlights of prescribing information. http://www.us.astellas.com/docs/mycamine.pdf (Accessed on April 21, 2015).
 15. Mora-Duarte J, Betts R, Rotstein C i wsp. Comparison of Caspofungin and Amphotericin B for Invasive Candidiasis. N Engl J Med 2002;347(25):2020–2029 [doi: 10.1056/NEJMoa021585].
 16. Maertens J, Raad II, Petrikkos G i wsp. Efficacy and Safety of Caspofungin for Treatment of Invasive Aspergillosis in Patients Refractory to or Intolerant of Conventional Antifungal Therapy. Clinical Infectious Diseases 200439:1563–1571 [doi: 10.1086/423381].
 17. Walsh TJ, Teppler H, Donowitz GR i wsp. Caspofungin versus Liposomal Amphotericin B for Empirical Antifungal Therapy in Patients with Persistent Fever and Neutropenia, N Engl J Med. 2004;351:1391–1402 [doi: 10.1056/NEJMoa040446].
 18. Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF i wsp. Voriconazole versus Amphotericin B for Primary Therapy of Invasive Aspergillosis. N Engl J Med 2002;347:408–415 [doi: 10.1056/NEJMoa020191].
 19. Raad II, Zakhem E, Helou GE i wsp. Clinical experience of the use of voriconazole, caspofungin or the combination in primary and salvage therapy of invasive aspergillosis in haematological malignancies. Int J of Antimicrob Agents 2015;45(3):283–288 [doi: 10.1016/j.ijantimicag.2014.08.012].
 20. Wang J-F, Xue Y, Zhu X-B i wsp. Efficacy and safety of echinocandins versus triazoles for the prophylaxis and treatment of fungal infections: a meta-analysis of RCTs. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015;34(4):651–659 [doi:10.1007/s10096-014-2287-4].
 21. Kubiak DW, Bryar JM, McDonnell AM i wsp., Evaluation of caspofungin or micafungin as empiric antifungal therapy in adult patients with persistent febrile neutropenia: A retrospective, observational, sequential cohort analysis, Clin Ther 2010;32(4):637–648 [doi: 10.1016/j.clinthera.2010.04.005].
 22. Shalhoub S, Wang L, Ching A i wsp. Micafungin compared with caspofungin for the treatment of febrile episodes in neutropenic patients with hematological malignancies: A retrospective study. Can J Infect Dis Med Microbiol 2014;25(6):299–304.
 23. Maertens J, Marchetti O, Herbrecht R, Cornely OA i wsp. European guidelines for antifungal management in leukemia and hematopoietic stem cell transplant recipients: Summary of the ECIL3 – 2009 Update, Bone Marrow Transplant 2011;46(5):709–718 [doi: 10.1038/bmt.2010.175].
 24. MaertensJ  i wsp. ECIL-5 Primary Antifungal Prophylaxis. http://www.ecil-leukaemia.com/telechargements2013/ECIL5antifungalprophylaxis 20062014Final.pdf.
  NCCN Guidelines Version 1.2018 Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#supportive.
 25. Andes DR, Safdar N, Baddley JW i wsp. Impact of treatment strategy on outcomes in patients with candidemia and other forms of invasive candidiasis: a patient-level quantitative review of randomized trials. Clin Infect Dis. 2012;54(8):1110–1122 [doi: 10.1093/cid/cis021].
 26. Tissot F, Agrawal S, Pagano L i wsp. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica 2017;102(3):433–444 [doi:10.3324/haematol.2016.152900].
 27. Timothy B, Aliff MD, Peter G, Maslak MD, Joseph G, Jurcic MD i wsp. Refractory Aspergillus pneumonia in patients with acute leukemia. Cancer 2003;97(4):1025–1032 [doi:10.1002/cncr.11115].
 28. Kontoyiannis DP, Hachem R, Lewis RE i wsp. Efficacy and toxicity of caspofungin in combination with liposomal amphotericin B as primary or salvage treatment of invasive aspergillosis in patients with hematologic malignancies. Cancer 2003;98(2):292–299 [doi:10.1002/cncr.11479].
 29. Kieren A, Marr, Michael Boeckh, Rachel A, Carter i wsp. Combination Antifungal Therapy for Invasive Aspergillosis, Clin Infect Dis 2004;39(6):797–802 [doi: 10.1086/423380].
 30. Maertens J, Glasmacher A, Herbrech R i wsp., Multicenter, noncomparative study of caspofungin in combination with other antifungals as salvage therapy in adults with invasive aspergillosis. Cancer 2006;107(12):2888–2897 [doi:10.1002/cncr.22348].
 31. Rybowicz J, Gurk-Turner C. Caspofungin: the first agent available in the echinocandin class of antifungals. Proceedings (Bay Univ Med Cent) 2002;15(1):97–99.
 32. Armstrong-James D, Stebbing J, John L i wsp. A trial of caspofungin salvage treatment in PCP pneumonia. Thorax 2011;66(6):537–538 [doi: 10.1136/thx.2010.135350].
 33. Li H, Huang H, He H. Successful treatment of severe Pneumocystis pneumonia in an immunosuppressed patient using caspofungin combined with clindamycin: a case report and literature review. BMC Pulmonary Medicine 2016;16:144 [doi: 10.1186/s12890-016-0307-0].
 34. Kim T, Hong HL, Lee YM i wsp. Is caspofungin really an effective treatment for Pneumocystis jirovecii pneumonia in immunocompromised patients without human immunodeficiency virus infection? Experiences at a single center and a literature review. Scand J Infect Dis 2013;45(6):484–488  [doi: 10.3109/00365548.2012.760842].

Nie zgłoszono.