Zespół ostrej moszny u noworodka jako stan naglący, spowodowany urazowym rozerwaniem jądra – opis przypadku

Acute scrotum syndrome in a newborn as emergency case due to traumatic rupture of the testis – case report

Aneta Stachurska-Klimczak, Alicja Nawrat, Katarzyna Staśkiewicz, Dorota Kuhny, Andrzej Grabowski, Jakub Behrendt

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Aneta Stachurska-Klimczak
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka,
ul. 3 go Maja 132, 41-800 Zabrze,
Tel.: 32 37 04 280

Wpłynęło: 09.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 16.11.2018

Cytowanie

Stachurska-Klimczak A, Nawrat A, Staśkiewicz K, Kuhny D, Grabowski A, Behrendt J. Zespół ostrej moszny u noworodka jako stan naglący, spowodowany urazowym rozerwaniem jądra – opis przypadku. Postępy Neonatologii 2018;24(2):149–151.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018014

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Noworodek donoszony, przyjęty na OITN w 15 godzinie życia z typowymi objawami ostrej moszny i operowany w nagłym trybie. Nakłuto mosznę, usunięto 40 ml brunatnego płynu i 10 ml krwi. Stwierdzono obecność olbrzymiego krwiaka jądra i powrózka nasiennego oraz urazowe rozerwanie jądra z wynicowaniem kanalika krętego. Okres pooperacyjny był powikłany ostrą niewydolnością oddechowo-krążeniową i gorączką. W siódmej dobie życia noworodka w dobrym stanie wypisano ze szpitala i zalecono dalszą obserwację ambulatoryjną. W dwunastym miesiącu życia dziecka jego psychoneurologiczny rozwój był prawidłowy, a zewnętrzne narządy płciowe odpowiednie do wieku.

Słowa kluczowe: noworodek, zespół ostrej moszny, urazowe rozerwanie jądra

Abstract:
A full-term male newborn was admitted to the NICU at 15th hour of age because of typical clinical symptoms of acute scrotum syndrome and within two hours he underwent emergent surgery: scrotum punctured, evacuation of 40 ml of brown liquid and 10 ml of blood. Giant haematoma of the testis and spermatic duct was noted. Traumatic rupture of the testis with eversion of the tortuous canaliculus was stated. Postoperative course was complicated by respiratory and cardiovasculary disorders and fever. On the 7th day of age, the newborn was discharge to the outpatient surgical and neonatal department in Zabrze. In the 12th month of life his neurodevelopment and extrasexual organs were normal.

Key words: full-term newborn, acute scrotum syndrome, traumatic rupture of testis

  1. Krakos M, Niedzielski J. Ostra moszna – wciąż aktualny problem kliniczny. Chirurgia Polska 2006;8(3):191–197.
  2. Pogorelić Z, Jukić M, Škrabić V i wsp. Bilateral simultaneous testicular torsion in a newborn; report of a case. Acta Medica (Hradec Kralove) 2017;60(3):120–123 [doi: 10.14712/18059694.2018.4].
  3.  Riaz-Ul-Haq M, Mahdi DE, Elhassan EU. Neonatal testicular torsion; a review article. Iran J Pediatr 2012;22(3):281–289.
  4. Drlik M, Koczwara R. Bilateral perinatal torsion of spermic cord – a case report and literature review. Rozhl Chir 2013;92(2):98–101.
  5.  Diahangirian O, Ouimet A, Saint-Vil D. Timing and surgical management of neonatal testicular torsions. J Pediatr Surg 2010;45(5):112–115 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2010.02.032].
  6. Nishizaki N, Okazaki T, Adachi Y i wsp. Propionibacterium acnes is an unusual cause of acute scrotal abscess in preterm infant. Case Rep Urol 2017:e7942707 [doi: 10.1155/2017/7942707].
  7. Maas C, Mueller-Hansen I, Flechsig H, Poets CF. Acute scrotum in neonate caused by renal vein thrombosis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96(2):149–50 [doi: 10.1136/adc.2010.184515].
  8. Pogorelić Z, Mustapoć K, Jukić M. i wsp. Management of acute scrotum in children: a 25-years single center experience on 558 pediatric patients. Can J Urol 2016;23(6):8594-8601.
  9. Sangüesa Nebot C, llorens Salvador R, Picó Aliaga S, Garcés Iñigo E. Perinatal testicular torsion: ultrasound assessment and differentia diagnosis. Radiologia 2017;59(5):391–400 [doi: 10.1016/j.rxeng.2017.02.004].
  10.  Bombiński P, Warchoł S, Brzeski M i wsp. Ultrasonography of extravaginal testicular torsion in neonates. Pol J Radiol 2016;81:469–472 [doi: 10.12659/PJR.897066].

Nie zgłoszono.